Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67434
Title: Спосіб визначення хлорорганічних пестицидів в двостулкових молюсках (чорноморських мідіях)
Authors: Kasianchuk, Viktoriia Viktorivna
Фодченко, І.А.
Berhilevych, Oleksandra Mykolaivna
Скрипка, Г.А.
Keywords: пестициди
пестициды
pesticide
двостулкові молюски
двустворчатые моллюски
bivalve mollusks
гомогенізація
гомогенизация
homogenization
Issue Year: 2017
Publisher: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Citation: Пат. 120257 U Україна, МПК (2006) G01N 1/00, G01N 30/00. Спосіб визначення хлорорганічних пестицидів в двостулкових молюсках (чорноморських мідіях) / В.В. Касянчук, І.А. Фодченко, О.М. Бергілевич, Г.А. Скрипка (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № u201704407; заявл. 03.05.2017; опубл. 25.10.2017, бюл. № 20.
Abstract: Спосіб визначення хлорорганічних пестицидів в двостулкових молюсках (чорноморських мідіях), що включає підготовку проби для дослідження, екстрагування хлорорганічних пестицидів з наступним випаровуванням та очищенням отриманого екстракту, який відрізняється тим, що пробу для дослідження готують шляхом гомогенізації з сульфатом натрію наважки із їстівної частини молюска у кількості 15 г до крихтоподібної маси, екстрагування хлорорганічних пестицидів проводять гексаном протягом 30 хвилин на приладі для струшування двома послідовними порціями в кількості 100см3 та 50 см3 відповідно, а випаровування отриманого екстракту проводять на ротаційному випарювачі при температурі 40 °С під низьким тиском до об'єму 5 см3 з додаванням декану у кількості 50 мкл, І для очищення гексановогоекстракту проводять хроматографію на патроні для твердо фазної екстракції з багатошаровим сорбентом, для чого в пустий патрон засипають безводневий сульфат натрію висотою 2 см, силікагель висотою 5 см і шар без водневого сульфату натрію висотою 3 см, на який наносять гексанів екстракт, при чому при необхідності додаткового очищення гексанового екстракту повторно проводять його випаровування на ротаційному випарювачі при температурі 40 °С під низьким тиском, де повторне випаровування гексанового екстракту здійснюють до об'єму 2 см3, отриманий після додаткового очищення екстракт використовують для хроматографічного аналізу.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67434
Type: Patent
Appears in Collections:Патенти

Views
Other17
Germany1
France2
United Kingdom1
Downloads
Other18
China2
Germany1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Kasianchuk_pestytsydy.pdf355.99 kBAdobe PDF21Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.