Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67434
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Спосіб визначення хлорорганічних пестицидів в двостулкових молюсках (чорноморських мідіях)
Authors Kasianchuk, Viktoriia Viktorivna
Фодченко, І.А.
Berhilevych, Oleksandra Mykolaivna
Скрипка, Г.А.
Keywords пестициди
пестициды
pesticide
двостулкові молюски
двустворчатые моллюски
bivalve mollusks
гомогенізація
гомогенизация
homogenization
Type Patent
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67434
Publisher Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
License
Citation Пат. 120257 U Україна, МПК (2006) G01N 1/00, G01N 30/00. Спосіб визначення хлорорганічних пестицидів в двостулкових молюсках (чорноморських мідіях) / В.В. Касянчук, І.А. Фодченко, О.М. Бергілевич, Г.А. Скрипка (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № u201704407; заявл. 03.05.2017; опубл. 25.10.2017, бюл. № 20.
Abstract Спосіб визначення хлорорганічних пестицидів в двостулкових молюсках (чорноморських мідіях), що включає підготовку проби для дослідження, екстрагування хлорорганічних пестицидів з наступним випаровуванням та очищенням отриманого екстракту, який відрізняється тим, що пробу для дослідження готують шляхом гомогенізації з сульфатом натрію наважки із їстівної частини молюска у кількості 15 г до крихтоподібної маси, екстрагування хлорорганічних пестицидів проводять гексаном протягом 30 хвилин на приладі для струшування двома послідовними порціями в кількості 100см3 та 50 см3 відповідно, а випаровування отриманого екстракту проводять на ротаційному випарювачі при температурі 40 °С під низьким тиском до об'єму 5 см3 з додаванням декану у кількості 50 мкл, І для очищення гексановогоекстракту проводять хроматографію на патроні для твердо фазної екстракції з багатошаровим сорбентом, для чого в пустий патрон засипають безводневий сульфат натрію висотою 2 см, силікагель висотою 5 см і шар без водневого сульфату натрію висотою 3 см, на який наносять гексанів екстракт, при чому при необхідності додаткового очищення гексанового екстракту повторно проводять його випаровування на ротаційному випарювачі при температурі 40 °С під низьким тиском, де повторне випаровування гексанового екстракту здійснюють до об'єму 2 см3, отриманий після додаткового очищення екстракт використовують для хроматографічного аналізу.
Appears in Collections: Патенти

Views

France France
2
Germany Germany
1
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
87
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
22

Downloads

China China
2
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
88
Unknown Country Unknown Country
18

Files

File Size Format Downloads
Kasianchuk_pestytsydy.pdf 355,99 kB Adobe PDF 109

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.