Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67435
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Спосіб корекції гіпергомоцистеїнемії у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки
Authors Кучма, Н.Г.
Prystupa, Liudmyla Nykodymivna  
Orlovskyi, Viktor Feliksovych  
Keywords гіпергомоцистеїнемія
гипергомоцистеинемия
hyperhomocysteinemia
неалкогольна жирова хвороба печінки
неалкогольная жировая болезнь печени
nonalcoholic fatty liver disease
корекція
коррекция
correction
Type Patent
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67435
Publisher Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
License
Citation Пат 120386 U Україна, МПК (2006) G01N 33/50 (2006.01), A61K 31/714 (2006.01), A61P 1/00. Спосіб корекції гіпергомоцистеїнемії у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки / Н.Г. Кучма, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - №u201705274; заявл. 29.05.2017; опубл. 25.10.2017, бюл. № 20.
Abstract Спосіб корекції гіпергомоцистеїнемії у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки, який передбачає призначення фармакологічних засобів, а саме комбінації фолієвої кислоти та вітамінів групи В, який відрізняється тим, що призначення комбінації із фармакологічних засобів для хворих проводять в залежності від їх генетичного поліморфізму, який визначають шляхом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), для чого виконують молекулярно-генетичне тестування ДНК хворих з встановленням генетичних варіантів поліморфного гену метилентетрагідрофолатредуктази (МТГФР) і призначають фолієву кислоту у вигляді таблеток у дозі 1 мг на добу протягом місяця, а як вітаміни групи В використовують вітамін В12 у виглядівнутрішньом'язевих ін'єкцій у дозі 200 мкг за схемою: перші два тижні - кожного дня, наступні два тижні - три рази на тиждень також протягом місяця, при цьому, якщо через місяць у хворих відсутній позитивний ефект від лікування, пацієнтам з Т677Т поліморфізмом гена МТГФР дану терапію продовжують щонайменше до трьох місяців.
Appears in Collections: Патенти

Views

France France
2
Germany Germany
1818
Greece Greece
481
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
961
United Kingdom United Kingdom
240
United States United States
120
Unknown Country Unknown Country
8

Downloads

China China
2
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
3634
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
118
Unknown Country Unknown Country
19

Files

File Size Format Downloads
Kuchma_korektsiia.pdf 250,23 kB Adobe PDF 3775

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.