Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67435
Title: Спосіб корекції гіпергомоцистеїнемії у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки
Authors: Кучма, Н.Г.
Prystupa, Liudmyla Nykodymivna
Orlovskyi, Viktor Feliksovych
Keywords: гіпергомоцистеїнемія
гипергомоцистеинемия
hyperhomocysteinemia
неалкогольна жирова хвороба печінки
неалкогольная жировая болезнь печени
nonalcoholic fatty liver disease
корекція
коррекция
correction
Issue Year: 2017
Publisher: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Citation: Пат 120386 U Україна, МПК (2006) G01N 33/50 (2006.01), A61K 31/714 (2006.01), A61P 1/00. Спосіб корекції гіпергомоцистеїнемії у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки / Н.Г. Кучма, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - №u201705274; заявл. 29.05.2017; опубл. 25.10.2017, бюл. № 20.
Abstract: Спосіб корекції гіпергомоцистеїнемії у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки, який передбачає призначення фармакологічних засобів, а саме комбінації фолієвої кислоти та вітамінів групи В, який відрізняється тим, що призначення комбінації із фармакологічних засобів для хворих проводять в залежності від їх генетичного поліморфізму, який визначають шляхом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), для чого виконують молекулярно-генетичне тестування ДНК хворих з встановленням генетичних варіантів поліморфного гену метилентетрагідрофолатредуктази (МТГФР) і призначають фолієву кислоту у вигляді таблеток у дозі 1 мг на добу протягом місяця, а як вітаміни групи В використовують вітамін В12 у виглядівнутрішньом'язевих ін'єкцій у дозі 200 мкг за схемою: перші два тижні - кожного дня, наступні два тижні - три рази на тиждень також протягом місяця, при цьому, якщо через місяць у хворих відсутній позитивний ефект від лікування, пацієнтам з Т677Т поліморфізмом гена МТГФР дану терапію продовжують щонайменше до трьох місяців.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67435
Type: Patent
Appears in Collections:Патенти

Views
Other5
Germany1
France2
Italy1
Downloads
Other18
China2
Germany1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Kuchma_korektsiia.pdf250.23 kBAdobe PDF21Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.