Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67453
Title: Спосіб прогнозування розвитку неалкогольного стеатогепатиту у пацієнтів з неалкогольним стеатозом печінки
Authors: Кучма, Н.Г.
Prystupa, Liudmyla Nykodymivna
Orlovskyi, Viktor Feliksovych
Keywords: неалкогольний стеатогепатит
неалкогольный стеатогепатит
non-alcoholic steatohepatitis
стеатоз печінки
стеатоз печени
fatty liver disease
поліморфізм гена
полиморфизм генов
gene polymorphism
Issue Year: 2017
Publisher: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Citation: Пат. 120387 U Україна, МПК G01N 33/50 (2006.01). Спосіб прогнозування розвитку неалкогольного стеатогепатиту у пацієнтів з неалкогольним стеатозом печінки / Н.Г. Кучма, Л.Н. Приступа, В.Ф. Орловський (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № u201705275; заявл. 29.05.2017; опубл. 25.10.2017, бюл. № 20.
Abstract: Спосіб прогнозування розвитку неалкогольного стеатогепатиту у пацієнтів з неалкогольним стеатозом печінки, що включає проведення молекулярно-генетичного аналізу зразків ДНК за методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) з визначенням генетичних варіантів поліморфного гена, який відрізняється тим, що як зразки ДНК для проведення молекулярно-генетичного аналізу використовують поліморфні ДНК-локуси, які виділяють методом ПЛР із цільної крові пацієнта, при чому визначення генетичних варіантів поліморфного гена проводять шляхом дослідження С677Т поліморфізму гена метилентетрагідрофолатредуктази (МТГФР) і за наявності Т677Т генотипу гена МТГФР у пацієнтів із стеатозом печінки роблять висновок про підвищений ризик розвитку неалкогольного стеатогепатиту.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67453
Type: Patent
Appears in Collections:Патенти

Views
Other10
Germany1
France3
Downloads
Other3
China3
Germany1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Kuchma_prohnozuvannia.pdf241.64 kBAdobe PDF7Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.