Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67551
Title: Особливості діагностики і лікування туберкульозу (легень, плеври, кісток та черевних органів) в умовах епідемії
Authors: Duzhyi, Ihor Dmytrovych 
Oleshchenko, Halyna Pavlivna 
Keywords: віддалені наслідки
променеві методи
рентгенографія
синдром плеврального випоту
туберкульозний плеврит
ультрасоноскопія
отдаленные последствия
лучевые методы
рентгенография
синдром плеврального выпота
туберкулезный плеврит
ультрасоноскопия
remote consequences
beam methods
radiography
pleural effusion syndrome
tuberculous pleurisy
ultrasonoscopy
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Особливості діагностики і лікування туберкульозу (легень, плеври, кісток та черевних органів) в умовах епідемії [Текст]: звіт про НДР (остаточний) / кер. І.Д. Дужий. - Суми: Сумський державний університет, 2017. - 145 с.
Abstract: У науково-дослідній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове теоретичне вирішення актуальної задачі фтизіатрії – вивчення ролі ультрасоноскопії у ранній діагностиці захворювань плеври туберкульозного та та іншого ґенезу і розробка алгоритму діагностики на основі раціонального використання методів ультрасоноскопії і рентгенографії органів грудної порожнини, доведено переваги розробленого алгоритму на якість діагностики та попередження плевро-легеневих ускладнень у близький та віддалений період. Мета роботи — вивчити роль ультрасоноскопії у ранній діагностиці захворювань плеври туберкульозного та іншого ґенезу на основі порівняльного аналізу її результатів з даними рентгенографії органів грудної порожнини і торакоскопії. Запропоновано використовувати алгоритм діагностики захворювань плеври, в основі якої первинне ультрасоноскопічне дослідження, що тотожне діагностиці захворювань плевральної порожнини, оскільки плевральний випіт супроводжує усі плевральні патологічні процеси. Своєчасна діагностика синдрому плеврального випоту попереджає ускладнений перебіг захворювання за рахунок зменшення кількості та поширеності плевральних нашарувань та злук, зменшує кількість таких змін після лікування та у віддалений період, попереджає рецидиви плевриту, розвиток хронічного плевриту, легеневого і позалегеневого туберкульозу.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67551
Type: Technical Report
Appears in Collections:Звіти з наукових досліджень

Views
Other35
Canada1
Germany1
France1
Downloads
Other47
Germany1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Duzhyi_1324.pdf1.17 MBAdobe PDF48Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.