Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67570
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Фундаментальні аспекти прийняття рішень в системі інструментального забезпечення машинобудівних виробництв
Authors Zaloha, Viliam Oleksandrovych
Ivchenko, Oleksandr Volodymyrovych  
Diadiura, Kostiantyn Oleksandrovych
Ivanov, Vitalii Oleksandrovych  
Dorda, Vitalii Oleksandrovych  
Zaloha, Olha Oleksandrivna
Zhyhylii, Dmytro Oleksiiovych
Davydova, Tetiana Hryhorivna
Sushchenko, Nataliia Volodymyrivna
Fortoniuk, Viktoriia Heorhiivna
Іванова, К.А.
Залога, Р.О.
Павлова, А.С.
Сивоконь, М.Л.
Бублик, О.В.
Keywords лезо металорізального інструменту
якість
інформація
системи інструментальної підготовки виробництва
лезвие металлорежущего инструмента
качество
информация
системы инструментальной подготовки производства
metal cutting tool blade
quality
information
tool preparation systems
Type Technical Report
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67570
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Фундаментальні аспекти прийняття рішень в системі інструментального забезпечення машинобудівних виробництв [Текст]: звіт про НДР (проміжний) / кер. В.О. Залога. - Суми: Сумський державний університет, 2017. - 79 с.
Abstract На основі проведених досліджень процесу формування контактної зони інструмент – оброблювальна поверхня в умовах адгезії встановлено залежності якості лез різального інструменту від адгезійної складової сили тертя. Встановлено, що комплекс трибологічних властивостей матеріалів, які знаходяться в процесі різання в контактній взаємодії, складається з рівнянь, які пов'язують температуру і нормальні напруження на контактній поверхні з дотичними напруженнями. У загальному випадку моделювання процесу різання на рівні деталізації «Лезо» мають бути визначені 5 констант τ_0,β_0,k_b,T_k,μ_d які відображають трибологічні властивості контактуючої пари. Для визначення констант τ0, β0, які характеризують адгезійну взаємодію інструментального та оброблюваного матеріалів, в роботі розроблені спеціальні методики і алгоритм експериментальних досліджень ковзання в умовах високих тисків за допомогою адгезіометра оригінальної конструкції, що дозволяє визначити силу опору ковзанню за жорсткою схемою навантаження індентора в півпростір при його безперервному обертанні. В роботі удосконалено форсований метод оцінювання стійкості різального інструменту, що купується на основі запропонованого алгоритму проведення неруйнівного експрес методу оцінювання якості лез різального інструменту, що базується на теорії фрикційної взаємодії поверхонь різального леза з поверхнями на оброблюваній заготовці та стружкою. На основі теоретичних досліджень можливостей використання скінчено-елементного аналізу для прогнозування ресурсу лезового металорізального інструменту запропоновано теоретичні основи вибору лезового металорізального інструменту що купується з урахуванням техніко-економічних показників виробництв підприємств та виконання вимог конкретного виробничого завдання.
Appears in Collections: Звіти з наукових досліджень

Views

Canada Canada
1
France France
40
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
654
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
34

Downloads

Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
651
Unknown Country Unknown Country
20

Files

File Size Format Downloads
Zaloha_1328.pdf 3,16 MB Adobe PDF 672

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.