Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67574
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Багатовимірні системи управління технічними і технологічними об'єктами
Authors Sokolov, Serhii Viktorovych  
Pavlov, Andrii Volodymyrovych
Panych, Andrii Oleksandrovych
Соколов, О.С.
Keywords багатовимірні системи
технологічні об'єкти
синтез
математична модель
імітаційна модель
система керування
многомерные системы
технологические объекты
математическая модель
имитационная модель
система управления
multidimensional systems
technological objects
synthesis
mathematical model
imitation model
control system
Type Technical Report
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67574
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Багатовимірні системи управління технічними і технологічними об'єктами [Текст]: звіт про НДР (остаточний) / кер. С.В. Соколов. - Суми: Сумський державний університет, 2018. - 66 с.
Abstract Дослідження, аналіз та синтез багатовимірних систем автоматичного управління технічними і технологічними об’єктами є одним з ключових напрямів розвитку сучасної теорії автоматичного управління. Основним засобом цієї роботи є метод змінних стану, в рамках якого можна проводити оцінку керованості та спостерігаємості відповідних об’єктів, без чого неможливо побудувати багатовимірні регулятори з оптимальним співвідношенням відповідних параметрів. Тому в рамках науково-дослідної роботи проводилася розробка та обґрунтування нових способів отримання первинної інформації, щодо керованості та спостерігаємості різноманітних багатовимірних об’єктів технічного та технологічного застосування.
Appears in Collections: Звіти з наукових досліджень

Views

Canada Canada
1
China China
1
France France
1
Germany Germany
29199
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
146242
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
87721
United Kingdom United Kingdom
292482
United States United States
584964
Unknown Country Unknown Country
109

Downloads

France France
584972
Germany Germany
584970
Norway Norway
29196
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
1140723
United Kingdom United Kingdom
292481
Unknown Country Unknown Country
180

Files

File Size Format Downloads
Sokolov_1329.pdf 1,22 MB Adobe PDF 2632523

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.