Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67585
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Розподілене промислове виробництво як напрямок розвитку креативної економіки
Authors Sotnyk, Iryna Mykolaivna  
Zavrazhnyi, Kostiantyn Yuriiovych
Keywords розподілене виробництво
распределенное производство
distributed production
креативна економіка
креативная экономика
creative economy
«розумні» системи
"умные" системы
"smart" systems
Type Conference Papers
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67585
Publisher Харківський національний університет будівництва та архітектури
License
Citation Сотник, І.М. Розподілене промислове виробництво як напрямок розвитку креативної економіки [Текст] / І.М. Сотник, К.Ю. Завражний // Матеріали X Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції «Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток» (18-19 квітня 2018 р., Харків). Ч. 2. – Харків: ХНУБА, 2018. – С. 164-166.
Abstract Розглянуто сутність розподіленого виробництва те тенденції ййого розвитку в контексті розбудови креативної економіки. Обгрунтовано ключові риси розподіленого виробнитцва та напрями розвитку промисловості шляхом його запровадження.
Рассмотрены сущность распределенного производства и тенденции его развития в контексте разворачивания креативной экономики. Обоснованы ключевые черты распределенного производства и направления развития промышленности путем его внедрения.
The essence of distributed production as well as trends of its development in the context of a creative economy is considered. The key features of distributed production and directions of industrial development by its introduction are substantiated.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
349
United Kingdom United Kingdom
776
United States United States
774
Unknown Country Unknown Country
35

Downloads

China China
2
Germany Germany
1936
Ukraine Ukraine
350
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
16

Files

File Size Format Downloads
Sotnyk_Zavrazhniy_tezy.pdf 2,32 MB Adobe PDF 2306

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.