Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67601
Title: Структурні, оптичні та електричні характеристики тонких і товстих плівок твердих розчинів CdTe з ізовалентними домішками (Mn, Zn) для високоефективних детекторів іонізуючого випромінювання та сонячних елементів
Authors: Opanasiuk, Anatolii Serhiiovych 
Kurbatov, Denys Ihorovych 
Kosiak, Volodymyr Volodymyrovych
Ponomarov, Oleksandr Heorhiiovych
Dobrozhan, Oleksandr Anatoliiovych 
Znamenshchykov, Yaroslav Volodymyrovych 
Diachenko, Oleksii Viktorovych 
Yeromenko, Yurii Serhiiovych 
Salohub, Anna Oleksandrivna
Данильченко, П.С.
Кононов, О.К.
Істратов, М.Є.
Кочубей, О.В.
Олексієнко, А.Ю.
Шамардин, Ю.С.
Keywords: детектори іонізуючого випромінювання
дефекти
електричні властивості
елементний склад
ізовалентні домішки
локалізовані стани люмінесценція
механізми росту
оптичні властивості
плівки
Раманівська спектроскопія
сонячні елементи
сполуки A2B6
структура
тверді розчини
детекторы ионизирующего излучения
дефекты
электрические свойства
элементный состав
изовалентные примеси
локализованные состояния люминесценция
механизмы роста
оптические свойства
пленки
Рамановская спектроскопия
солнечные элементы
соединения A2B6
твердые растворы
ionizing radiation detectors
defects
electrical properties
elemental composition
isovalent impurities
localized states of luminescence
growth mechanisms
optical properties
films
Raman spectroscopy
Solar cells
connections A2B6
structure
solid solutions
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Структурні, оптичні та електричні характеристики тонких і товстих плівок твердих розчинів CdTe з ізовалентними домішками (Mn, Zn) для високоефективних детекторів іонізуючого випромінювання та сонячних елементів [Текст]: звіт про НДР (остаточний) / кер. А.С. Опанасюк. - Суми: СумДУ, 2017. - 218 с.
Abstract: В роботі проведено комплексне дослідження плівок CdTe, ZnTe та твердих розчинів СZT, CMT на неорієнтуючих підкладках, отриманих співвипаровуванням шихти CdTe та ZnTe(Mn) з двох незалежних джерел та їх суміші з одного джерела у квазізамкненому об’ємі (КЗО). Мета роботи: З’ясування можливості використання тонко– і товстоплівкових структур на основі трикомпонентних твердих розчинів Cd1–xZn(Mn)xTe для поглинаючих шарів детекторів іонізуючого випромінювання. Оптимізація структурних, люмінесцентних та електрофізичних характеристик плівкових базових шарів на основі твердих розчинів А2В6 для їх подальшого використання у приладах мікроелектроніки та геліоенергетики. Предмет досліджень: cтруктурні, електричні, оптичні, люмінесцентні властивості, ансамбль дефектів тонких і товстих полікристалічних плівок твердих трикомпонентних розчинів Cd1–xZnxTe, Cd1–xMnxTe, отриманих при різних умовах вирощування методом квазізамкненого об’єму при різних умовах конденсації.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67601
Type: Technical Report
Appears in Collections:Звіти з наукових досліджень

Views
Other26
Germany3
Downloads
Other50
Germany1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Opanasiuk_1333.pdf3.62 MBAdobe PDF51Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.