Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67601
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Структурні, оптичні та електричні характеристики тонких і товстих плівок твердих розчинів CdTe з ізовалентними домішками (Mn, Zn) для високоефективних детекторів іонізуючого випромінювання та сонячних елементів
Authors Opanasiuk, Anatolii Serhiiovych  
Kurbatov, Denys Ihorovych  
Kosiak, Volodymyr Volodymyrovych
Ponomarov, Oleksandr Heorhiiovych
Dobrozhan, Oleksandr Anatoliiovych  
Znamenshchykov, Yaroslav Volodymyrovych  
Diachenko, Oleksii Viktorovych  
Yeromenko, Yurii Serhiiovych  
Salohub, Anna Oleksandrivna
Данильченко, П.С.
Кононов, О.К.
Істратов, М.Є.
Кочубей, О.В.
Олексієнко, А.Ю.
Шамардин, Ю.С.
Keywords детектори іонізуючого випромінювання
дефекти
електричні властивості
елементний склад
ізовалентні домішки
локалізовані стани люмінесценція
механізми росту
оптичні властивості
плівки
Раманівська спектроскопія
сонячні елементи
сполуки A2B6
структура
тверді розчини
детекторы ионизирующего излучения
дефекты
электрические свойства
элементный состав
изовалентные примеси
локализованные состояния люминесценция
механизмы роста
оптические свойства
пленки
Рамановская спектроскопия
солнечные элементы
соединения A2B6
твердые растворы
ionizing radiation detectors
defects
electrical properties
elemental composition
isovalent impurities
localized states of luminescence
growth mechanisms
optical properties
films
Raman spectroscopy
Solar cells
connections A2B6
structure
solid solutions
Type Technical Report
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67601
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Структурні, оптичні та електричні характеристики тонких і товстих плівок твердих розчинів CdTe з ізовалентними домішками (Mn, Zn) для високоефективних детекторів іонізуючого випромінювання та сонячних елементів [Текст]: звіт про НДР (остаточний) / кер. А.С. Опанасюк. - Суми: СумДУ, 2017. - 218 с.
Abstract В роботі проведено комплексне дослідження плівок CdTe, ZnTe та твердих розчинів СZT, CMT на неорієнтуючих підкладках, отриманих співвипаровуванням шихти CdTe та ZnTe(Mn) з двох незалежних джерел та їх суміші з одного джерела у квазізамкненому об’ємі (КЗО). Мета роботи: З’ясування можливості використання тонко– і товстоплівкових структур на основі трикомпонентних твердих розчинів Cd1–xZn(Mn)xTe для поглинаючих шарів детекторів іонізуючого випромінювання. Оптимізація структурних, люмінесцентних та електрофізичних характеристик плівкових базових шарів на основі твердих розчинів А2В6 для їх подальшого використання у приладах мікроелектроніки та геліоенергетики. Предмет досліджень: cтруктурні, електричні, оптичні, люмінесцентні властивості, ансамбль дефектів тонких і товстих полікристалічних плівок твердих трикомпонентних розчинів Cd1–xZnxTe, Cd1–xMnxTe, отриманих при різних умовах вирощування методом квазізамкненого об’єму при різних умовах конденсації.
Appears in Collections: Звіти з наукових досліджень

Views

Germany Germany
3
Ukraine Ukraine
176
Unknown Country Unknown Country
36

Downloads

Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
175
Unknown Country Unknown Country
84

Files

File Size Format Downloads
Opanasiuk_1333.pdf 3,62 MB Adobe PDF 260

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.