Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67601
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorОпанасюк, Анатолій Сергійович-
dc.contributor.authorОпанасюк, Анатолий Сергеевич-
dc.contributor.authorOpanasiuk, Anatolii Serhiiovych-
dc.contributor.authorКурбатов, Денис Ігорович-
dc.contributor.authorКурбатов, Денис Игоревич-
dc.contributor.authorKurbatov, Denys Ihorovych-
dc.contributor.authorКосяк, Володимир Володимирович-
dc.contributor.authorКосяк, Владимир Владимирович-
dc.contributor.authorKosiak, Volodymyr Volodymyrovych-
dc.contributor.authorПономарьов, Олександр Георгійович-
dc.contributor.authorПономарев, Александр Георгиевич-
dc.contributor.authorPonomarov, Oleksandr Heorhiiovych-
dc.contributor.authorДоброжан, Олександр Анатолійович-
dc.contributor.authorДоброжан, Александр Анатольевич-
dc.contributor.authorDobrozhan, Oleksandr Anatoliiovych-
dc.contributor.authorЗнаменщиков, Ярослав Володимирович-
dc.contributor.authorЗнаменщиков, Ярослав Владимирович-
dc.contributor.authorZnamenshchykov, Yaroslav Volodymyrovych-
dc.contributor.authorД`яченко, Олексій Вікторович-
dc.contributor.authorДьяченко, Алексей Викторович-
dc.contributor.authorDiachenko, Oleksii Viktorovych-
dc.contributor.authorЄрьоменко, Юрій Сергійович-
dc.contributor.authorЕременко, Юрий Сергеевич-
dc.contributor.authorYeromenko, Yurii Serhiiovych-
dc.contributor.authorСалогуб, Анна Олександрівна-
dc.contributor.authorСалогуб, Анна Александровна-
dc.contributor.authorSalohub, Anna Oleksandrivna-
dc.contributor.authorДанильченко, П.С.-
dc.contributor.authorКононов, О.К.-
dc.contributor.authorІстратов, М.Є.-
dc.contributor.authorКочубей, О.В.-
dc.contributor.authorОлексієнко, А.Ю.-
dc.contributor.authorШамардин, Ю.С.-
dc.date.accessioned2018-05-02T08:14:58Z-
dc.date.available2018-05-02T08:14:58Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationСтруктурні, оптичні та електричні характеристики тонких і товстих плівок твердих розчинів CdTe з ізовалентними домішками (Mn, Zn) для високоефективних детекторів іонізуючого випромінювання та сонячних елементів [Текст]: звіт про НДР (остаточний) / кер. А.С. Опанасюк. - Суми: СумДУ, 2017. - 218 с.ru_RU
dc.identifier.urihttp://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67601-
dc.description.abstractВ роботі проведено комплексне дослідження плівок CdTe, ZnTe та твердих розчинів СZT, CMT на неорієнтуючих підкладках, отриманих співвипаровуванням шихти CdTe та ZnTe(Mn) з двох незалежних джерел та їх суміші з одного джерела у квазізамкненому об’ємі (КЗО). Мета роботи: З’ясування можливості використання тонко– і товстоплівкових структур на основі трикомпонентних твердих розчинів Cd1–xZn(Mn)xTe для поглинаючих шарів детекторів іонізуючого випромінювання. Оптимізація структурних, люмінесцентних та електрофізичних характеристик плівкових базових шарів на основі твердих розчинів А2В6 для їх подальшого використання у приладах мікроелектроніки та геліоенергетики. Предмет досліджень: cтруктурні, електричні, оптичні, люмінесцентні властивості, ансамбль дефектів тонких і товстих полікристалічних плівок твердих трикомпонентних розчинів Cd1–xZnxTe, Cd1–xMnxTe, отриманих при різних умовах вирощування методом квазізамкненого об’єму при різних умовах конденсації.ru_RU
dc.language.isoukru_RU
dc.publisherСумський державний університетru_RU
dc.subjectдетектори іонізуючого випромінюванняru_RU
dc.subjectдефектиru_RU
dc.subjectелектричні властивостіru_RU
dc.subjectелементний складru_RU
dc.subjectізовалентні домішкиru_RU
dc.subjectлокалізовані стани люмінесценціяru_RU
dc.subjectмеханізми ростуru_RU
dc.subjectоптичні властивостіru_RU
dc.subjectплівкиru_RU
dc.subjectРаманівська спектроскопіяru_RU
dc.subjectсонячні елементиru_RU
dc.subjectсполуки A2B6ru_RU
dc.subjectструктураru_RU
dc.subjectтверді розчиниru_RU
dc.subjectдетекторы ионизирующего излученияru_RU
dc.subjectдефектыru_RU
dc.subjectэлектрические свойстваru_RU
dc.subjectэлементный составru_RU
dc.subjectизовалентные примесиru_RU
dc.subjectлокализованные состояния люминесценцияru_RU
dc.subjectмеханизмы ростаru_RU
dc.subjectоптические свойстваru_RU
dc.subjectпленкиru_RU
dc.subjectРамановская спектроскопияru_RU
dc.subjectсолнечные элементыru_RU
dc.subjectсоединения A2B6ru_RU
dc.subjectтвердые растворыru_RU
dc.subjectionizing radiation detectorsru_RU
dc.subjectdefectsru_RU
dc.subjectelectrical propertiesru_RU
dc.subjectelemental compositionru_RU
dc.subjectisovalent impuritiesru_RU
dc.subjectlocalized states of luminescenceru_RU
dc.subjectgrowth mechanismsru_RU
dc.subjectoptical propertiesru_RU
dc.subjectfilmsru_RU
dc.subjectRaman spectroscopyru_RU
dc.subjectSolar cellsru_RU
dc.subjectconnections A2B6ru_RU
dc.subjectstructureru_RU
dc.subjectsolid solutionsru_RU
dc.titleСтруктурні, оптичні та електричні характеристики тонких і товстих плівок твердих розчинів CdTe з ізовалентними домішками (Mn, Zn) для високоефективних детекторів іонізуючого випромінювання та сонячних елементівru_RU
dc.typeTechnical Reportru_RU
Appears in Collections:Звіти з наукових досліджень

Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Opanasiuk_1333.pdf3.62 MBAdobe PDF51Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.