Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67663
Title: Розробка науково-методичних засад та практичного інструментарію фінансової політики сталого розвитку об’єднаних територіальних громад
Authors: Petrushenko, Yurii Mykolaiovych
Kubatko, Oleksandra Viktorivna
Kovalov, Bohdan Leonidovych
Vysochyna, Alina Volodymyrivna 
Smolennikov, Denys Olehovych 
Vorontsova, Anna Serhiivna
Ponomarenko, Oksana Serhiivna
Bondar, Olena Volodymyrivna
Біленко, В.О.
Онопрієнко, К.В.
Keywords: реформа децентралізації
сталий місцевий розвиток
об'єднані територіальні громади (ОТГ)
фінансова політика
фінансові інструменти
фінансове забезпечення
реформа децентрализации
устойчивое местное развитие
обьединенные территориальные общины (ОТО)
финансовая политика
финансовые инструменты
финансовое обеспечение
decentralization reform
sustainable local development
united territorial communities (UTC)
financial policy
financial instruments
financial security
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Розробка науково-методичних засад та практичного інструментарію фінансової політики сталого розвитку об’єднаних територіальних громад [Текст]: звіт про НДР (проміжний) / кер. Ю.М. Петрушенко. - Суми: СумДУ, 2017. - 72 с.
Abstract: Об’єктом роботи виступають є економічні відносини, що виникають у процесі фінансового забезпечення та управління сталим розвитком ОТГ. Предметом роботи є теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій застосування фінансової політики, зорієнтованої на забезпечення та регулювання сталого розвитку ОТГ. Методологічні засади наукової роботи складають фундаментальні положення державних та місцевих фінансів, інвестування, державного регулювання економіки, сучасні концепції управління місцевим соціально-економічним розвитком, а також наукові праці, присвячені проблемам формування та реалізації фінансової політики місцевого розвитку. У ході виконання першого етапу реалізації проекту було запропоновано науково-методологічний підхід до оцінки фінансового потенціалу регіону та досліджено ефективність його використання в регіонах України у 2016 році, досліджено закордонний досвід фінансового забезпечення розвитку територіальних громад в умовах реформи децентралізації, запропоновано концептуальні засади політики ресурсозбереження на рівні територіальних громад, досліджено вплив партисипативного фінансування на соціально-економічний розвиток місцевих спільнот Сумської області, що брали участь у проекті ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Також на І етапі дослідження розпочався процес збору та систематизації статистичних даних щодо функціонування ОТГ в Україні та процесів їх фінансування. Цей процес буде тривати перманентно, оскільки досліджуваний предмет є динамічним, а об’єднані громади будуть продовжувати створюватися. Отримані результати доводять одну із основних гіпотез проекту про те, що фінансовий механізм розвитку ОТГ може виконувати не тільки забезпечувальну, але й регулюючу та інституційну (створювальну) функції, тобто виступати самостійним джерелом та регулятором інституційних змін в територіальних громадах, сприяти реалізації економічного потенціалу соціальної мобілізації, формувати спільні цілі та цінності сталого місцевого розвитку.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67663
Type: Technical Report
Appears in Collections:Звіти з наукових досліджень

Views
Other91
France1
Ukraine1
Downloads
Other38
China1
Ukraine2


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Petrushenko_1337.pdf798.93 kBAdobe PDF41Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.