Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67777
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Дослідження проблем та перспектив інноваційного зростання вітчизняної економіки
Authors Illiashenko, Serhii Mykolaiovych  
Tielietov, Oleksandr Serhiiovych
Karpishchenko, Oleksii Ivanovych  
Bilovodska, Olena Anatoliivna  
Shypulina, Yuliia Serhiivna  
Illiashenko, Nataliia Serhiivna
Karpishchenko, Oleksandr Oleksiiovych  
Olefirenko, Oleh Mykhailovych
Nahornyi, Yevhen Ihorovych  
Hryshchenko, Olena Fedorivna
Vashchenko, Tetiana Volodymyrivna
Haidabrus, Nataliia Vitaliivna
Syhyda, Liubov Oleksiivna  
Saher, Liudmyla Yuriivna  
Shevliuha, Olena Hennadiivna
Rot-Sierov, Yevhenii Volodymyrovych
Адамець, Т.
Данилюк, Ю.М.
Keywords експорт
знання
інновація
інноваційне зростання
імпорт
капітал
маркетинг
потенціал
экспорт
знания
инновация
инновационный рост
импорт
капитал
потенциал
export
knowledge
innovation
innovative growth
import
capital
marketing
potential
Type Technical Report
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67777
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Дослідження проблем та перспектив інноваційного зростання вітчизняної економіки [Текст]: звіт про НДР (проміжний) / кер. С.М. Ілляшенко. - Суми: СумДУ, 2017. - 133 с.
Abstract Розглянуто організаційно-економічні передумови до формування стратегій інноваційного зростання. Запропоновано теоретико-методичні засади управління вибором стратегій інноваційного розвитку. Розглянуто методологічні засади і прикладні аспекти активізації інноваційної діяльності підприємств та установ різних галузей. Теоретичні положення звіту доведені до рівня конкретних методик. Результати дослідження можуть використовуватись у практичній діяльності підприємств різних галузей та форм власності. Особливістю представлених розробок є те, що вони враховують сучасні тенденції соціально-економічного розвитку: дотримання принципів сталого екологічно-збалансованого розвитку, зростаючу роль інформації і знань у забезпеченні соціально-економічного зростання, активне використання комп’ютерних інформаційних технологій. Авторами зокрема розглянуто особливості формування критеріальної та методичної бази управління інноваційним розвитком промислових підприємств України в руслі концепції інноваційного випередження. Отримані результати надають принципову можливість формування концептуальних засад механізму управління траєкторіями інноваційного зростання вітчизняної економіки і її окремих суб’єктів (підприємств та установ) в умовах становлення інформаційної економіки. Тим самим закладаються основи формування науково обґрунтованої системи цілеспрямованого управління (на різних рівнях узагальнення) інноваційним розвитком як окремих підприємств, так і національної економіки у цілому. Отримані результати істотно розвивають і поглиблюють теорію інноваційного менеджменту в частині розроблення концептуальних засад формування механізмів управління інноваційним розвитком господарюючих суб’єктів в нестаціонарних умовах сучасної економіки.
Appears in Collections: Звіти з наукових досліджень

Views

Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
193
Unknown Country Unknown Country
27

Downloads

Ukraine Ukraine
191
Unknown Country Unknown Country
87

Files

File Size Format Downloads
Illiashenko_1341.pdf 1,59 MB Adobe PDF 278

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.