Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67786
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Історичний розвиток порубіжжя Північно-Східної України як засіб конструювання загальнонаціональної моделі історичної пам'яті
Authors Nesterenko, Vadym Anatoliiovych
Dehtiarov, Serhii Ivanovych  
Vlasenko, Valerii Mykolaiovych  
Artiukh, Viacheslav Oleksiiovych
Zvahelskyi, Viktor Borysovych
Nimenko, Nataliia Anatoliivna
Sadivnychyi, Volodymyr Oleksiiovych  
Korol, Vitalii Mykolaiovych
Kuntsevych, Mariia Pavlivna  
Стельникович, С.В.
Кудінов, Д.В.
Дегтярьова, Н.В.
Дегтяр, А.О.
Мостіпан, Т.С.
Keywords історична пам'ять
політика історичної пам'яті
Північно-Східна Україна
Слобожанщина
Лівобережжя
историческая память
политика исторической памяти
Северо-Восточная Украина
Левобережье
historical memory
policy of historical memory
North-Eastern Ukraine
Slobozhanshchina
Left bank
Type Technical Report
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67786
Publisher Сумський державний університет
Citation Історичний розвиток порубіжжя Північно-Східної України як засіб конструювання загальнонаціональної моделі історичної пам'яті [Текст]: звіт про НДР (остаточний) / кер. В.А. Нестеренко. - Суми: СумДУ, 2017. - 247 с.
Abstract В результаті виконання проекту визначено чинники, які впливали на формування історичної свідомості мешканців регіону, з’ясовано основні джерела формування історичної свідомості його жителів, визначено місце фактів минулого у сучасному контексті історичної пам’яті, встановлено специфіку впливу українсько-російського фронтиту на формування національної ідентичності українців Північної Слобожанщини, побудовано пізнавальну модель історичної пам’яті. Пізнавальна модель історичної пам’яті українського народу повинна бути структурованою. Для неї характерна і певна поетапність. У першу чергу вона повинна спиратися на такі елементи, як виховання (прививання низки загальнолюдських цінностей, зокрема почуття толерантності, поваги до власного народу, традицій, історії, в основі якого лежать відповідні приклади з української історії); освіта (вивчення української історії взагалі та регіональної зокрема у середніх та вищих навчальних закладах, роблячи акценти на найбільш важливих для України подіях і явищах – процеси державотворення, розвиток науки і культури, перемоги тощо); популяризація історичних знань про Україну, її народ, традиції, про відомих українців – громадських, політичних, культурних діячів, військових тощо.
Appears in Collections: Звіти з наукових досліджень

Views

Ukraine Ukraine
73
Unknown Country Unknown Country
62

Downloads

Ukraine Ukraine
71
Unknown Country Unknown Country
76

Files

File Size Format Downloads
Nesterenko_1340.pdf 1,46 MB Adobe PDF 147

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.