Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67838
Title: Удосконалення національної системи протидії легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом в контексті підвищення фінансово-економічної безпеки держави
Authors: Lieonov, Serhii Viacheslavovych 
Kuzmenko, Olha Vitaliivna 
Boiko, Anton Oleksandrovych 
Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna
Buriak, Anna Volodymyrivna 
Lopa, Liliana Volodymyrivna
Доценко, Т.В.
Миненко, С.В.
Іванова, А.С.
Keywords: банк
інспектування
легалізація кримінальних доходів або фінансування тероризму
прогноз
ризик
страхова компанія
фінансова установа
фінансовий моніторинг
инспектирование
легализация криминальных доходов или финансирования терроризма
риск
страховая компания
финансовое учреждение
финансовый мониторинг
bank
inspection
legalization of criminal proceeds or financing of terrorism
forecast
risk
Insurance Company
financial institution
financial monitoring
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Удосконалення національної системи протидії легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом в контексті підвищення фінансово-економічної безпеки держави [Текст]: звіт про НДР (проміжний) / кер. С.В. Лєонов. - Суми: СумДУ, 2017. - 138 с.
Abstract: У роботі запропоновано науково-методичний підхід до оцінювання ризику залученння фінансових послуг до відмивання незаконно отриманих доходів та фінансування тероризму шляхом проведення експрес-оцінки та ймовірнісного аналізу з викристанням теореми Байєса. Використовуючи цей підхід, представники банківського нагляду мають визначати, як певні існуючі або потенційні проблеми, на які наражається банк або банківська система, впливають на характер і рівень ризиків у цьому банку. Нагляд на основі оцінки ризиків є поглибленим продовженням наглядової функції, що ґрунтується на ризиках та вже певний час використовується Національним банком. Такий поглиблений підхід дозволив розробити та запропонувати для використання уніфіковані визначення ризиків, структуру для оцінки цих ризиків та інтегрований порядок здійснення оцінки ризиків у процесі нагляду. У роботі запропоновано розглядати ризик використання послуг фінансових установ для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму як ймовірність проведення банківських фінансових операцій, метою яких є маскування коштів нелегітимного походження, приховування злочинних цілей їх подальшого використання, або ухилення від дотримання вимог відповідного законодавства. У роботі визначено ключові ризики банківської діяльності, реалізація яких на практиці призводить до різного роду втрат фінансовою установою. У зв’язку з розроблено методичний підхід до визначення ймовірнісних збитків від здійснення дій та/або процедур з легалізації (відмивання) коштів для фінансових установ. Для ідентифікації можливих коливальних тенденцій та особливостей динаміка рівня ризику легалізації незаконних доходів за участю фінансових установ запропоновано застосовувати Google Trends, а для визначення напрямку подальшої тенденції розвитку показника – побудову лінію тренду. Інспектування банків повинно відбуватись не тільки на основі інформації щодо рівня ризику легалізації ним коштів отриманих незаконним шляхом, але й на основі ефективності проведення банком внутрішніх дій відносно протидії незаконного використання його послуг з метою легалізації кримінальних доходів. У зв’язку з цим, у роботі розроблено методичні засади до оптимізації процесів інспектування та планування перевірок фінансових установ з питань фінансового моніторингу. Запропонована методика є дієвим інструментом для департаменту банківського нагляду, департаменту виїзних перевірок банку та департаменту фінансового моніторингу НБУ підвищення ефективності процесу інспектування, швидкості його проведення та оперативності застосування відповідних важелів впливу.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67838
Type: Technical Report
Appears in Collections:Звіти з наукових досліджень

Views
Other44
Downloads
Other60


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Lieonov_1349.pdf2.71 MBAdobe PDF20Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.