Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67858
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Розробка та дослідження наноструктурованих апатит-біополімерних композитних матеріалів та покриттів для медицини
Authors Sukhodub, Leonid Fedorovych  
Sukhodub, Liudmyla Borysivna  
Kuznetsov, Volodymyr Mykolaiovych
Martyniuk, Oleksii Oleksandrovych
Mieshkov, Artem Mykhailovych
Natalich, Viktoriia Vadymivna  
Станіславов, О.С.
Keywords гідроксиапатит
хітозан
альгінат натрію
нанокомпозити
структура
біосумісні покриття
фізико-механічні властивості
протимікробні властивості
гидроксиапатит
хитозан
альгинат натрия
нанокомпозиты
биосовместимые покрытия
физико-механические свойства
противомикробные свойства
hydroxyapatite
chitosan
sodium alginate
nanocomposites
structure
biocompatible coatings
physical and mechanical properties
antimicrobial properties
Type Technical Report
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67858
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Розробка та дослідження наноструктурованих апатит-біополімерних композитних матеріалів та покриттів для медицини [Текст]: звіт про НДР (остаточний) / кер. Л.Ф. Суходуб. - Суми: СумДУ, 2017. - 162 с.
Abstract Мета роботи – дослідження процесів біомінералізації, впливу іонів металів, білкових молекул, наночастинок різної природи на структуру матеріалу; розробка технологій отримання наноструктурованих матеріалів на основі НА та природних полімерів. Зроблено наступне: розроблені методики синтезу апатит-полімерних композитів на основі НА, досліджені їх механічні та хімічні властивості, вплив полімеру, ZnO, ультразвуку, надвисоких частот на формування НА; методики утворення наночастинок ZnO, ZnS та досліджено їх протимікробні властивості; створений біоматеріал на основі фосфорельованого хітозану. На модифікованій поверхні титанового субстрату отримано багатошарові покриття, що складаються з біоінертного шару пористого титану та біоактивного зовнішнього шару на основі НА з вмістом полімерів та ZnS. Досліджено взаємодію біоактивних покриттів з модельними фізіологічними розчинами, досліджені їх протимікробні властивості. Розроблені методики отримання біоматеріалів застосовано в циклі лабораторних робіт для магістрів за спеціальністю 8.163 "Біомедична інженерія" та впроваджено в навчальний процес.
Appears in Collections: Звіти з наукових досліджень

Views

Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
409
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
3269
United Kingdom United Kingdom
1634
United States United States
6156
Unknown Country Unknown Country
21

Downloads

Russia Russia
383
Ukraine Ukraine
6155
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
50

Files

File Size Format Downloads
Sukhodub_1353.pdf 2,83 MB Adobe PDF 6590

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.