Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67858
Title: Розробка та дослідження наноструктурованих апатит-біополімерних композитних матеріалів та покриттів для медицини
Authors: Sukhodub, Leonid Fedorovych
Sukhodub, Liudmyla Borysivna
Kuznetsov, Volodymyr Mykolaiovych
Martyniuk, Oleksii Oleksandrovych
Mieshkov, Artem Mykhailovych
Natalich, Viktoriia Vadymivna
Станіславов, О.С.
Keywords: гідроксиапатит
хітозан
альгінат натрію
нанокомпозити
структура
біосумісні покриття
фізико-механічні властивості
протимікробні властивості
гидроксиапатит
хитозан
альгинат натрия
нанокомпозиты
биосовместимые покрытия
физико-механические свойства
противомикробные свойства
hydroxyapatite
chitosan
sodium alginate
nanocomposites
structure
biocompatible coatings
physical and mechanical properties
antimicrobial properties
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Розробка та дослідження наноструктурованих апатит-біополімерних композитних матеріалів та покриттів для медицини [Текст]: звіт про НДР (остаточний) / кер. Л.Ф. Суходуб. - Суми: СумДУ, 2017. - 162 с.
Abstract: Мета роботи – дослідження процесів біомінералізації, впливу іонів металів, білкових молекул, наночастинок різної природи на структуру матеріалу; розробка технологій отримання наноструктурованих матеріалів на основі НА та природних полімерів. Зроблено наступне: розроблені методики синтезу апатит-полімерних композитів на основі НА, досліджені їх механічні та хімічні властивості, вплив полімеру, ZnO, ультразвуку, надвисоких частот на формування НА; методики утворення наночастинок ZnO, ZnS та досліджено їх протимікробні властивості; створений біоматеріал на основі фосфорельованого хітозану. На модифікованій поверхні титанового субстрату отримано багатошарові покриття, що складаються з біоінертного шару пористого титану та біоактивного зовнішнього шару на основі НА з вмістом полімерів та ZnS. Досліджено взаємодію біоактивних покриттів з модельними фізіологічними розчинами, досліджені їх протимікробні властивості. Розроблені методики отримання біоматеріалів застосовано в циклі лабораторних робіт для магістрів за спеціальністю 8.163 "Біомедична інженерія" та впроваджено в навчальний процес.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67858
Type: Technical Report
Appears in Collections:Звіти з наукових досліджень

Views
Other16
Downloads
Other30


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Sukhodub_1353.pdf2.83 MBAdobe PDF30Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.