Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68022
Title: Розроблення національних стандартів щодо рідинних насосів для устатковання для перероблення сільськогосподарської продукції та щодо безсальникових циркуляційних відцентрових насосів
Authors: Ivchenko, Oleksandr Volodymyrovych 
Husak, Oleksandr Hryhorovych
Dorda, Vitalii Oleksandrovych 
Diadiura, Kostiantyn Oleksandrovych
Zhyhylii, Dmytro Oleksiiovych
Zaloha, Viliam Oleksandrovych
Kasianchuk, Viktoriia Viktorivna
Liaposhchenko, Oleksandr Oleksandrovych 
Sotnyk, Mykola Ivanovych 
Pasichnyk, Andrii Volodymyrovych 
Довжик, М.В.
Зубко, В.М.
Кузін, Н.В.
Тарельник, Н.В.
Keywords: насос
pump
циркуляційний насос
циркуляционный насос
circulation pump
енергоефективність
энергоэффективность
energy efficiency
показник енергоефективності
показатель энергоэффективности
energy efficiency indicator
насос для сільськогосподарських/харчових продуктів
насос для сельскохозяйственных / пищевых продуктов
pump for agricultural / food products
агрегатні насоси
агрегатные насосы
aggregate pumps
вимоги гігієни та безпеки
требования гигиены и безопасности
hygiene and safety requirements
перелік небезпек
перечень опасностей
list of dangers
рівень гігієнічного ризику
уровень гигиенического риска
level of hygienic risk
правила конструювання
правила конструирования
design rules
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Розроблення національних стандартів щодо рідинних насосів для устатковання для перероблення сільськогосподарської продукції та щодо безсальникових циркуляційних відцентрових насосів [Текст]: звіт про НДР (остаточний) / кер. О.В. Івченко. – Суми: СумДУ, 2017. – 131 с.
Abstract: Методи дослідження. Реалізація поставлених завдань здійснюється за допомогою описового методу (при визначенні особливостей національної системи стандартизації та етапів розробки НД та впровадження гармонізованих стандартів), методу спостереження (для виявлення тенденцій у впровадженні міжнародних документів), порівняння (під час співставлення вітчизняного та зарубіжного досвіду впровадженні нормативних документів; для дослідження особливостей оригіналу та перекладу документу), логіко-класифікаційного методу (при виявленні підходів та методів до впровадження міжнародних НД), методів компонентного аналізу та синтезу (для виявлення особливостей процесу гармонізації та впровадження міжнародних документів).
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68022
Type: Technical Report
Appears in Collections:Звіти з наукових досліджень

Views
Other23
Downloads
Other19


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Ivchenko_1376.pdf27.23 MBAdobe PDF19Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.