Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68022
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Розроблення національних стандартів щодо рідинних насосів для устатковання для перероблення сільськогосподарської продукції та щодо безсальникових циркуляційних відцентрових насосів
Authors Ivchenko, Oleksandr Volodymyrovych  
Husak, Oleksandr Hryhorovych
Dorda, Vitalii Oleksandrovych  
Diadiura, Kostiantyn Oleksandrovych  
Zhyhylii, Dmytro Oleksiiovych
Zaloha, Viliam Oleksandrovych  
Kasianchuk, Viktoriia Viktorivna
Liaposhchenko, Oleksandr Oleksandrovych  
Sotnyk, Mykola Ivanovych  
Pasichnyk, Andrii Volodymyrovych  
Довжик, М.В.
Зубко, В.М.
Кузін, Н.В.
Тарельник, Н.В.
Keywords насос
pump
циркуляційний насос
циркуляционный насос
circulation pump
енергоефективність
энергоэффективность
energy efficiency
показник енергоефективності
показатель энергоэффективности
energy efficiency indicator
насос для сільськогосподарських/харчових продуктів
насос для сельскохозяйственных / пищевых продуктов
pump for agricultural / food products
агрегатні насоси
агрегатные насосы
aggregate pumps
вимоги гігієни та безпеки
требования гигиены и безопасности
hygiene and safety requirements
перелік небезпек
перечень опасностей
list of dangers
рівень гігієнічного ризику
уровень гигиенического риска
level of hygienic risk
правила конструювання
правила конструирования
design rules
Type Technical Report
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68022
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Розроблення національних стандартів щодо рідинних насосів для устатковання для перероблення сільськогосподарської продукції та щодо безсальникових циркуляційних відцентрових насосів [Текст]: звіт про НДР (остаточний) / кер. О.В. Івченко. – Суми: СумДУ, 2017. – 131 с.
Abstract Методи дослідження. Реалізація поставлених завдань здійснюється за допомогою описового методу (при визначенні особливостей національної системи стандартизації та етапів розробки НД та впровадження гармонізованих стандартів), методу спостереження (для виявлення тенденцій у впровадженні міжнародних документів), порівняння (під час співставлення вітчизняного та зарубіжного досвіду впровадженні нормативних документів; для дослідження особливостей оригіналу та перекладу документу), логіко-класифікаційного методу (при виявленні підходів та методів до впровадження міжнародних НД), методів компонентного аналізу та синтезу (для виявлення особливостей процесу гармонізації та впровадження міжнародних документів).
Appears in Collections: Звіти з наукових досліджень

Views

Canada Canada
1
France France
1
Netherlands Netherlands
918
Ukraine Ukraine
428
United Kingdom United Kingdom
1838
United States United States
460
Unknown Country Unknown Country
28

Downloads

Ukraine Ukraine
398
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
19

Files

File Size Format Downloads
Ivchenko_1376.pdf 27,23 MB Adobe PDF 419

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.