Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68048
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Термодинамічна теорія фазових переходів між структурними станами межового мастила із урахуванням просторової неоднорідності
Authors Liashenko, Yakiv Oleksandrovych  
Zaskoka, Anton Mykolaiovych
Borysiuk, Vadym Mykolaiovych
Shvets, Uliana Stanislavivna  
Volk, Yurii Yuriiovych  
Troshchenko, Dar`ia Serhiivna  
Жихарєва, О.В.
Демченко, Є.В.
Дейнека, М.А.
ORCID http://orcid.org/0000-0001-7511-3163
http://orcid.org/0000-0002-1518-4047
http://orcid.org/0000-0002-0262-762X
http://orcid.org/0000-0002-5937-7078
Keywords межове мастило
предельная смазка
boundary grease
параметр порядку
параметр порядка
order parameter
переривчастий рух
прерывистое движение
intermittent movement
тангенційні напруження та деформації
тангенциальные напряжения и деформации
tension stress and deformation
числове моделювання
численное моделирование
numerical simulation
трибологія
трибология
tribology
Type Technical Report
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68048
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Термодинамічна теорія фазових переходів між структурними станами межового мастила із урахуванням просторової неоднорідності [Текст]: звіт про НДР (проміжний) / кер. Я.О. Ляшенко. – Суми: СумДУ, 2017. – 31 с.
Abstract Метою проекту є подальший розвиток термодинамічної теорії, що описує зсувне плавлення. Опис кінетичних процесів, що відбуваються при плавленні нанорозмірних об’єктів. Також метою є пояснення механізму переривчастого режиму руху, коли сила внутрішнього тертя в трибологічній системі періодично змінюється із часом, у просторово неоднорідному випадку. Дослідження на основі побудованої теорії впливу зовнішніх факторів на процеси, що відбуваються при плавленні в режимі межового тертя.
Appears in Collections: Звіти з наукових досліджень

Views

Australia Australia
1
Germany Germany
1
Greece Greece
883
Ireland Ireland
81087
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
1146424
United Kingdom United Kingdom
362108
United States United States
8912227
Unknown Country Unknown Country
1146423

Downloads

Hungary Hungary
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
3438365
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
8912228
Unknown Country Unknown Country
15

Files

File Size Format Downloads
Liashenko_1358.pdf 549,46 kB Adobe PDF 12350611

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.