Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68053
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Діяльність органів публічної влади щодо забезпечення стабільності та безпеки суспільства
Authors Kulish, Anatolii Mykolaiovych  
Kobzieva, Tetiana Anatoliivna  
Burbyka, Vitalii Oleksandrovych
Yanishevska, Kateryna Dmytrivna  
Больбіт, Ю.Л.
Батраченко, О.В.
ORCID http://orcid.org/0000-0003-0226-8660
http://orcid.org/0000-0001-6176-0239
http://orcid.org/0000-0002-3648-5543
Keywords прокуратура
prosecutor's office
державна податкова політика
государственная налоговая политика
state tax policy
державна податкові органи
государственная налоговые органы
state tax authorities
суди
суды
courts
інформаційна безпека суспільства
информационная безопасность общества
information security of the society
публічна влада
публичная власть
public authority
фінансова система України
финансовая система Украины
financial system of Ukraine
адміністративно-правовий статус
административно-правовой статус
administrative legal status
банківська діяльність
банковская деятельность
banking
національна безпека країни
национальная безопасность страны
national security of the country
Type
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68053
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Діяльність органів публічної влади щодо забезпечення стабільності та безпеки суспільства [Текст]: звіт про НДР (проміжний) / кер. А.М. Куліш. – Суми: СумДУ, 2017. – 142 с.
Abstract Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає в тому, що досліджуються загальнотеоретичні та практичні питання забезпечення безпеки фінансової системи України в нових економічних умовах. На прикладі банківської системи України розглянуті можливості створення окремого інституту кримінально-правової охорони банківської діяльності з метою зміцнення рівня її захищеності як складової фінансової системи держави.
Appears in Collections: Звіти з наукових досліджень

Views

France France
1
Germany Germany
150368
Greece Greece
9288
Ireland Ireland
20413996
Japan Japan
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
581
Russia Russia
1
Sweden Sweden
4642
Ukraine Ukraine
822946754
United Kingdom United Kingdom
412974816
United States United States
47600436
Unknown Country Unknown Country
822946753

Downloads

France France
47600436
Hungary Hungary
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1
Poland Poland
6004589
Ukraine Ukraine
-2031846767
United Kingdom United Kingdom
412974817
United States United States
47600436
Unknown Country Unknown Country
4641
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Kulish_1367.pdf 883,68 kB Adobe PDF -1517661844

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.