Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68053
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Діяльність органів публічної влади щодо забезпечення стабільності та безпеки суспільства
Authors Kulish, Anatolii Mykolaiovych  
Kobzieva, Tetiana Anatoliivna
Burbyka, Vitalii Oleksandrovych
Yanishevska, Kateryna Dmytrivna
Больбіт, Ю.Л.
Батраченко, О.В.
Keywords прокуратура
prosecutor's office
державна податкова політика
государственная налоговая политика
state tax policy
державна податкові органи
государственная налоговые органы
state tax authorities
суди
суды
courts
інформаційна безпека суспільства
информационная безопасность общества
information security of the society
публічна влада
публичная власть
public authority
фінансова система України
финансовая система Украины
financial system of Ukraine
адміністративно-правовий статус
административно-правовой статус
administrative legal status
банківська діяльність
банковская деятельность
banking
національна безпека країни
национальная безопасность страны
national security of the country
Type
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68053
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Діяльність органів публічної влади щодо забезпечення стабільності та безпеки суспільства [Текст]: звіт про НДР (проміжний) / кер. А.М. Куліш. – Суми: СумДУ, 2017. – 142 с.
Abstract Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає в тому, що досліджуються загальнотеоретичні та практичні питання забезпечення безпеки фінансової системи України в нових економічних умовах. На прикладі банківської системи України розглянуті можливості створення окремого інституту кримінально-правової охорони банківської діяльності з метою зміцнення рівня її захищеності як складової фінансової системи держави.
Appears in Collections: Звіти з наукових досліджень

Views

Ukraine Ukraine
313
Unknown Country Unknown Country
29

Downloads

Ukraine Ukraine
347
Unknown Country Unknown Country
50

Files

File Size Format Downloads
Kulish_1367.pdf 883,68 kB Adobe PDF 397

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.