Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68089
Title: Проблеми виникнення затримки розвитку плода у жінок Сумського регіону
Authors: Звягінцев, А.С.
Keywords: затримка внутрішньоутробного розвитку
задержка внутриутробного развития
intrauterine growth retardation
перинатальна смертність
перинатальная смертность
perinatal mortality
Issue Year: 2018
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Звягінцев, А.С. Проблеми виникнення затримки розвитку плода у жінок Сумського регіону [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра; спец.: 14.01.01 - акушерство і гінекологія / А.С. Звягінцев; наук. керівник А.Б. Сухарєв. - Суми: СумДУ; Мед. ін-т, 2018. - 55 с.
Abstract: Останнім часом проблема затримки внутрішньоутробного розвитку та росту (ЗВУР) набуває все більше актуальності. В середньому кожна десята дитина народжується передчасно або з ЗРП [Морнінг, 2011]. Серед мертвонароджених плодів 20-50% мають ЗРП. Перинатальна смертність при ЗРП в 3-10 разів вище, а захворюваність на 1-муроці життя в 2-8 разів перевищує середньостатистичні показники [Берштейн, 2011]. Цінність даного питання визначається великою питомою вагою її в структурі перинатальної смертності та порушення адаптації немовлят в подальшому [1, 2], а також несприятливим прогнозом в майбутньому [3]. Наслідки перенесеного ЗВУРа обумовлюють в подальшому порушення адаптації, зниження опірності організму немовляти, та можуть привести до проблем з фізичним, соматичним і нервово-психічним розвитком в подальшому [4-10]. Тому профілактика даної патології та відповідно турбота про здоров’я майбутнього покоління є актуальною проблемою не тільки нашого регіону, а й сучасної медицини вцілому [2, 3, 10]. У вирішенні даної проблеми важливе значення мають своєчасна діагностика патологічних станів у плода та комплексна їх терапія [11]. В даний час доведено вплив ЗРП на розвиток різних гормонально-метаболічних, судинних порушень у дорослому організмі: підвищення артеріального тиску, порушення толерантності до глюкози, ожиріння [А. Е. Черемісін, 2009; Росс 2008]. Розкриття механізмів формування ЗРП дозволить патогенетично обґрунтувати методи профілактики і тактику ведення пацієнток, що особливо актуально в світлі переходу України на рекомендовані ВООЗ в акушерстві в цілому. Групу високого ризику по виникненню ЗВУР плода складають юні першороділі у віці 15-17 років [1, 18, 26], жінки з низьким економічним рівнем життя, професійні ризики та фактори шкідливості на підприємстві. Несприятлива дія алкоголю на організм плода [16, 17, 36, 38] призводить до виникнення комплексу змін організму, що має назву "алкогольний синдром плода". ЗВУР спостерігається у матерів, які мали тютюнову залежність та ступінь тяжкості патологічних змін прямо пропорційна кількості тяжкості залежності вагітної від даної патології . Приблизно у 50% вагітних, які мали в анамнезі зловживання наркотичними речовинами під час вагітності спостерігався розвиток ЗВУР[46, 49, 51]. Крім того значну частину факторів ризику відведено на соматичні фактори ризику та екстрагенітальну патологію. Для Сумського регіону характерна складна екологічна обстановка, обумовлена наявністю промислових підприємств та об’єктів сільського господарства, які формують техногенне навантаження на навколишнє середовище [17,43]. Основні шляхи проникнення шкідливих речовин в організм людини: інгаляційні і пероральні (вода і їжа). Виробничі фактори наряду з екологічними впливами сприяють формуванню у жінок захворювань, пов'язаних з навколишнім середовищем. Сьогодні показники репродуктивного здоров'я жінок є показником екологічного стану не тільки регіону але й країни в цілому. Жіночий організм дуже чутливий до хімічних речовин. Репродуктивна система є однією з перших систем організму , які реагують на забруднення навколишнього середовища [50, 69, 88, 99]. В моєму дослідженні показана деяка неспецифічність його реакції на присутність в якості забруднюючих речовин різних сполук та фізичних чинників. Забруднення атмосферного повітря та водних басейнів викидами газоподібних, рідких та твердих промислових відходів і транспортних газів визначають основну екологічно небезпечну проблему Сумського регіону. Розміщення жінок у зонах екологічного лиха несе в собі ризик шкідливих впливів на певні функції і репродуктивну в першу чергу. Як ми можемо прослідкувати, майже всі фактори ризику даної патології дуже тісно переплітаються не тільки з сучасним життям нашої країни, але є дуже актуальними для Сумської області. Отже розробка нових методів виявлення та попередження ЗРП та розробка методів профілактики являється актуальним питанням сучасності.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68089
Type: Masters thesis
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (МІ)

Views
Other67
Downloads
Other91


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Звягинцев магистр.pdf944.55 kBAdobe PDF91Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.