Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68096
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Проблема неплідності у жінок с генітальним ендометріозом: оптимізація діагностики та лікування
Authors Попова, А.Ю.
ORCID
Keywords генітальний ендометріоз
генитальный эндометриоз
genital endometriosis
неплідність
бесплодие
infertility
менструальний цикл
менструальный цикл
menstrual cycle
Type Masters thesis
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68096
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Попова, А.Ю. Проблема неплідності у жінок с генітальним ендометріозом: оптимізація діагностики та лікування [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра; спец.: 14.01.01 - акушерство та гінекологія / А.Ю. Попова; наук. керівник В.І. Бойко. - Суми: СумДУ; Мед. ін-т, 2018. - 49 с.
Abstract Актуальність проблеми генітального ендометріозу пов’язана з його значною поширеністю та прогресуючим перебігом, тажкістю порушення функцій статевих органів, а також інших систем організму. Це відображається у загальній тенденції до збільшення частоти даної патології. Після запальних захворювань органів малого тазу та лейоміоми матки зовнішній генітальний ендометріоз займає третє місце в структурі гінекологічних хвороб і уражує 15-50% жінок репродуктивного віку, 30-40% пацієнток, які страждають на ендометріоз мають безплідність [1,2]. Незважаючи на велику кількість досліджень та науково-практичних розробок у більшості лікувальних закладах, діагностика ендометріозу і на сьогодні залишається недосконалою. Низький рівень діагностики та неефективне лікування або, навпаки, гіпердіагностика і ятрогенія мають негативний вплив на якість життя жінки (непліддя, зниження працездатності, інвалідизація, невротизація) [3,7]. Основну частину складає генітальний ендометріоз (92-94%), рідше екстрагенітальний (6-8%), але слід зазначити, що ендометріоз є не місцевим, а загальним захворюванням з визначеними нейроендокринними порушеннями [4]. До сьогоднішнього часу відсутня чітка відповідь щодо етіології і патогенезу даного захворювання, особливо це відноситься до тактики ведення пацієнток із різними формами ендометріозу, поглядів на доцільність використання, ефективність різноманітних методів діагностики,лікування. Звя’зок між ендометріозом і неплідністю вже відомий, але механізми порушення фертильності при цьому остаточно не вивчені [5,8,12]. Розробка послідовного та поетапного алгоритму лікування, реабілітації репродуктивної функції хворих на зовнішній генітальний ендометріоз – є одним із найбільш пріорітених та важливих кроків в гінекологічній практиці, це і було підставою до проведення наукових досліджень та розробок у даному напрямку.
Appears in Collections: Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти (НН МІ)

Views

Australia Australia
1
France France
1
Greece Greece
1
Ireland Ireland
315406
Japan Japan
1
Lithuania Lithuania
1
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
1893463
United Kingdom United Kingdom
947201
United States United States
11361793
Unknown Country Unknown Country
35

Downloads

Finland Finland
127495
Germany Germany
127497
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
8205682
Ukraine Ukraine
14517905
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
8205682
Unknown Country Unknown Country
69

Files

File Size Format Downloads
Попова А.Ю.Проблема неплідності у ж (1).pdf 1,63 MB Adobe PDF 31184332

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.