Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68097
Title: Ефективність комбінованих методів лікування ендометріозу яєчників
Authors: Таран, О.П.
Keywords: ендометріоз
эндометриоз
endometriosis
яєчники
яичники
ovaries
кісти яєчників
кисты яичников
ovarian cysts
Issue Year: 2018
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Таран, О.П. Ефективність комбінованих методів лікування ендометріозу яєчників [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра; спец.: 14.01.01 - акушерство та гінекологія / О.П. Таран; наук. керівник М.Л. Кузьоменська. - Суми: СумДУ; Мед. ін-т, 2018. - 58 с.
Abstract: Ендометріоз - відноситься до числа найбільш поширених гінекологічних захворювань.Зростає чисельність жінок вУкраїні, які хворіють на ендометріоз. Однією з найбільш часто розповсюджених форм зовнішнього генітального ендометріозу є ендометріоз яєчників, частота захворюваності спостерігається до 64%. Важливим аргументом, що пояснює значимість вивчення ендометріозу яєчників, є вплив на репродуктивну функцію пацієнток, в зв'язку з чим, проблема набуває соціального і демографічного значення. Репродуктивне здоров'я жінок має ключове значення для благополуччя самої жінки, її сім'ї і суспільства в цілому. Коефіцієнт фертильності, що розраховується як відношення числа народжень до чисельності жінок репродуктивного віку, у здорових жінок становить 0,15 - 0,20, в той час як у хворих на ендометріоз його значення варіюють від 0,02-0,1 . У пацієнток з ЕКЯ порушення репродуктивної системи визначається, як на рівні центральних, так і периферичних ланок - фолікулярного апарату яєчника. Тому своєчасна діагностика і повноцінне лікування ендометріоза яєчників мають велике значення. Основним методом лікування хворих репродуктивного віку з ендометріоїдними кістами яєчників (ЕКЯ), є лапароскопічна енуклеація новоутворення.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68097
Type: Masters thesis
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (МІ)

Views
Other25
Downloads
Other119


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Таран Оксана Петрівна.pdf1.81 MBAdobe PDF119Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.