Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68276
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Оцінка економічного обгрунтування впровадження альтернативних джерел енергії
Authors Шевельова, Д.С.
Keywords альтернативна енергетика
альтернативная энергетика
alternative energy
енергоефективність
энергоэффективность
energy efficiency
Type Bachelous Paper
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68276
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Шевельова, Д.С. Оцінка економічного обгрунтування впровадження альтернативних джерел енергії [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра; спец.: 6.030504 - економіка підприємства / Д.С. Шевельова; наук. керівник О.І. Карінцева. - Суми: СумДУ, 2018. - 44 с.
Abstract Альтернативна енергетика – сфера енергетики, що забезпечує вироблення електричної, теплової та механічної енергії з мінімальними впливом на довкілля та ризиком техногенних катастроф [11]. За останні роки в усьому світі, особливо в країнах Євросоюзу, різко зріс інтерес до питань використання відновлюваних джерел енергії (ВДЕ). Пояснюється це як локально тимчасовими причинами, так і глобальними причинами, пов'язаними з наслідками розвитку світової економіки Розвиток відновлюваних джерел енергії може принести численні економічні та екологічні вигоди Альтернативні джерела енергії, до яких відносять біомасу, гідроенергію, енергії сонця, геотермальних вод і вітру, можуть замінювати викопні види палива, скорочувати залежність від імпортованого палива, створювати додаткові можливості для деяких галузей промисловості і сільського господарства, зменшувати викиди парникових газів та інших шкідливих речовин. Актуальність розвитку «зеленої» енергетики у світі й Україні зумовлена не тільки вичерпністю і дефіцитом ресурсів традиційної енергетики, а й необхідністю зменшення екологічного навантаження на природні системи. Дану тему було розглянуто в працях багатьох вчених: Гелетухи Г.Г., Желєзної Т.А., Кучерук П.П., Олійника Є.М., Матвєєва Ю.Б., Сторожука А.С. та ін. Незважаючи на те, що вчені досить глибоко опрацювали теоретико-методологічні основи впровадження альтернативних джерел енергії, відкритим питанням залишається питання щодо обґрунтованої системи ціноутворення, що враховувала б екологічні і соціальні витрати у ринковій ціні одиниці традиційної енергії, недосконала нормативно-законодавча база, відсутність стабільних й ефективних схем підтримки ВДЕ, тривалі строки отримання необхідних дозволів на будівництво біоенергетичних об'єктів, що обумовило вибір теми науково-дослідної роботи.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ННІ ФЕМ)

Views

Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
3593
Ukraine Ukraine
1696
United Kingdom United Kingdom
7187
United States United States
1801
Unknown Country Unknown Country
93

Downloads

France France
14372
Germany Germany
1
Poland Poland
1
Ukraine Ukraine
14377
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1791
Unknown Country Unknown Country
103

Files

File Size Format Downloads
Shevelova_bak_rob.pdf 983,82 kB Adobe PDF 30646

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.