Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68304
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Спосіб нанесення дифузійних покриттів на сталеві вироби
Authors Kharchenko, Nadiia Anatoliivna  
Khyzhniak, Viktor Havrylovych
Loskutova, Tetiana Volodymyrivna
Pohrebova, Inna Serhiivna
Голофост, М.С.
Аршук, М.В.
Малоштан, Г.В.
Никонец, С.О.
Калашніков, Г.Ю.
Keywords покриття
покрытие
coating
дифузія
диффузия
diffusion
титан
титан
titanium
сталь
сталь
steel
карбід
карбид
carbide
Type Patent
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68304
Publisher Державна служба інтелектуальної власності України
License
Citation Пат. 127593 U Україна, МПК C23C 12/00 C21D 8/00 (2006). Спосіб нанесення дифузійних покриттів на сталеві вироби / Н.А. Харченко, В.Г. Хижняк, М.В. Аршук та ін. (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № u201802713; заявл. 19.03.2018; опубл. 10.08.2018. Бюл. № 15.
Abstract Спосіб нанесення дифузійних покриттів на сталеві вироби, який включає завантаження в контейнери з плавким затвором зразків та суміші порошків: титану Ті, алюмінію Аl, хлористого амонію NH4Cl та оксиду алюмінію Al2О3, нагрів до температури насичення 1050 °С, ізотермічну витримку при температурі насичення протягом 3 годин, який відрізняється тим, що перед завантаженням на оброблювані зразки попередньо наносять шар нітриду титану ТіN шляхом фізично вакуумного осадження з газової фази.
Способ нанесения диффузионных покрытий на стальные изделия, который включает загрузку в контейнеры с плавким затвором образцов и смеси порошков титана Ті, алюминия Al, хлористого аммония NH4Cl и оксида алюминия Al2О3, нагрев до температуры насыщения 1050 ° С, изотермическую выдержку при температуре насыщения в течение 3 часов, который отличается тем, что перед загрузкой на обрабатываемые образцы предварительно наносят слой нитрида титана ТіN, путем физически вакуумного осаждения из газовой фазы.
Appears in Collections: Наукові видання (ТеСЕТ)

Views

Netherlands Netherlands
856
Ukraine Ukraine
5986
United Kingdom United Kingdom
2993
United States United States
1711
Unknown Country Unknown Country
44

Downloads

Ukraine Ukraine
381
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
25

Files

File Size Format Downloads
127593.pdf 191,42 kB Adobe PDF 408

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.