Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68359
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Сутність, значення та роль іноземних інвестицій в національній економіці
Authors Богданова, К.А.
Keywords іноземні інвестиції
національна економіка
иностранные инвестиции
национальная экономика
foreign investment
national economy
Type Article
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68359
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Богданова, К.А. Сутність, значення та роль іноземних інвестицій в національній економіці [Текст] / К.А. Богданова // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. - 2017. - №3. - С. 48-60. - DOI: 10.21272/1817-9215.2017.3-07.
Abstract Стратегічним завданням держави на сучасному етапі розвитку продуктивних сил є забезпечення основних принципів сталого соціально-економічного розвитку держави. Сталий розвиток є об’єктивною потребою будь-якої держави, оскільки він є альтернативою попереднього етапу розвитку, що поставив людину і суспільство перед проблемою виживання та саморозвитку. Зростання національної економіки прямо залежить від ефективності використання її виробничого, природно-ресурсного, інноваційно-інвестиційного і трудового потенціалу. Всі дані ресурси повинні використовуватись для вирішення проблем, пов'язаних із процесами проектування, будівництва, розвитку суб'єктів підприємницької діяльності, тобто фінансування інвестиційної діяльності економічних агентів.
The article deals with the problem of the essence and importance of investments for the national economy. It has been revealed that it is foreign investments that play an important role in the country's sustainable development, namely the attraction of capital, the necessary scientific and economic resources, and so on. Foreign direct investments are investigated and systematized according to the main features, four approaches to their interpretation are proposed with the purpose of analyzing the state of their attraction.
Appears in Collections: Вісник Сумського державного університету. Економіка

Views

Netherlands Netherlands
1318
Poland Poland
7479
Romania Romania
7471
Ukraine Ukraine
7474
United Kingdom United Kingdom
2637
United States United States
7476
Unknown Country Unknown Country
438

Downloads

Finland Finland
395
France France
7481
Germany Germany
59
Japan Japan
434
Poland Poland
7480
Romania Romania
1
Russia Russia
27
Ukraine Ukraine
7475
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
7477
Unknown Country Unknown Country
536

Files

File Size Format Downloads
Bohdanova_inozemni investytsii.pdf 1,17 MB Adobe PDF 31366

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.