Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68368
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Проблеми українського законодавства щодо забезпечення права на освіту осіб з інвалідністю та напрями його удосконалення
Authors Shlapko, Tetiana Viktorivna  
Базурина, Т.І.
Keywords інвалід
особа з інвалідністю
особа з особливими потребами
особа з обмеженими можливостями
право на освіту
инвалид
человек с инвалидностью
лицо с особыми потребностями
человек с ограниченными возможностями
право на образование
person with disabilities
atypical forms of employment
person with special needs
person with disabilities
right to education
disabled person
person with special needs
Type Conference Papers
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68368
Publisher Донецький юридичний інститут ГУ НП в Донецькій області
License
Citation Шлапко, Т.В. Проблеми українського законодавства щодо забезпечення права на освіту осіб з інвалідністю та напрями його удосконалення [Електронне видання] / Т.В. Шлапко, Т.І. Базурина // Вища юридична освіта: історичний досвід та перспективи розвитку: збірник тез учасників Регіонального круглого столу (м. Маріуполь, 22 лютого 2018 р.). - Маріуполь: Міністерство внутрішніх справ; Донецький юридичний інститут ГУ НП в Донецькій області; Маріупольський центр первинної професійної підготовки «Академія поліції», 2018.
Abstract В Україні існує гостра проблема соціалізації осіб з інвалідністю, їх адаптації та розвитку в соціумі. Сучасне українське законодавство є недосконалим щодо забезпечення прав та свобод осіб з інвалідністю, в тому числі їх права на освіту. Серед головних заходів щодо інтеграції осіб з інвалідністю в суспільство та забезпечення належного рівня їх життя є встановлення рівного доступу до якісної освіти, починаючи від дошкільної та закінчуючи професійною.
В Украине существует острая проблема социализации лиц с инвалидностью, их адаптации и развития в социуме. Современное украинское законодательство несовершенно по обеспечению прав и свобод лиц с инвалидностью, в том числе их права на образование. Среди главных мероприятий по интеграции лиц с инвалидностью в общество и обеспечение надлежащего уровня их жизни является установление равного доступа к качественному образованию, начиная от дошкольного и заканчивая профессиональной.
In Ukraine there is an acute problem of socialization of people with disabilities, their adaptation and development in society. Modern Ukrainian legislation is imperfect in ensuring the rights and freedoms of persons with disabilities, including their rights to education. Among the main measures for the integration of people with disabilities into society and ensuring their proper level of living is the establishment of equal access to quality education, from pre-school to professional level.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
535
Ukraine Ukraine
243
United Kingdom United Kingdom
1071
United States United States
268
Unknown Country Unknown Country
22

Downloads

Poland Poland
1
Ukraine Ukraine
2140
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
8

Files

File Size Format Downloads
Shlapko_Bazuryna_pravo_na_osvitu.pdf 114,6 kB Adobe PDF 2151

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.