Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68437
Title: Зелене інвестування: досвід ЄС для України
Authors: Pimonenko, Tetiana Volodymyrivna 
Lushchyk, Kateryna Vitaliivna 
Keywords: екологоорієнтована діяльність
зелений розвиток
зелені інвестиції
цілі сталого розвитку
сталий розвиток
фінансові ресурси
экологоориентированная деятельность
зеленое развитие
зеленые инвестиции
цели устойчивого развития
устойчивое развитие
финансовые ресурсы
ecologically oriented activity
green development
green investments
goals of sustainable development
sustainable development
financial resources
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Пімоненко, Т.В. Зелене інвестування: досвід ЄС для України [Текст] / Т.В. Пімоненко, К.В. Лущик // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. - 2017. - № 4. - С. 121-127. - DOI: 10.21272/1817-9215.2017.4-15.
Abstract: У статті розглянуто основні передумови розвитку та підтримки зеленого інвестування в України. Авторами доведено, що зелене інвестування є одним із альтернативних фінансових механізмів досягнення цілей сталого розвитку 2030. Систематизовано основні підходи до трактування поняття зелене інвестування. Виокремлено основні особливості, види, принципи зеленого інвестування, а також бар’єри, що стримують його поширення в Україні. Так, авторами було встановлено, що основним фактором, що стримує поширення зеленого інвестування є стереотипне мислення інвесторів щодо низької економічної ефективності зелених інвестицій. У зв’язку з цим було проаналізовано сучасний та традиційний, вітчизняний та зарубіжний досвід стимулювання зеленого інвестування, виокремлено основні перспективні напрями зеленого інвестування в Україні. Визначено, що відновлювальні джерела енергії та цінні папери є найбільш привабливим з економічної точки зору. Авторами виокремлено основні напрями розвитку ринку зеленого інвестування в Україні.
The paper deals with analysing the preconditions of the development and supporting of green investment in Ukraine. The authors proved that green investment is one of the mechanisms to finance process to achieve the sustainable development goals 2030. The authors systematized the main approaches to define the green investment. The main features, types, principles of green investment, as well as barriers that restrain the spread of green investment in Ukraine are indicated in the paper. Thus, the authors found that the main factor inhibiting the spreading of green investment is stereotyped thinking about the low cost-effectiveness of green investment. In this case, the modern and traditional, domestic and foreign experiences of stimulating green investment was analysed. The authors analysed and highlighted the main attractive directions for green investment in Ukraine. It has been determined that renewable energy sources and securities are the most attractive from the economic point of view. The authors identify the main directions to develop the green investment market in Ukraine.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68437
Type: Article
Appears in Collections:Вісник Сумського державного університету. Економіка

Views
Other32
Downloads
Other36


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Pimonenko_investuvannia.pdf332.02 kBAdobe PDF36Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.