Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68441
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Моделювання систем комп'ютерного відтворення та розпізнавання цифрових зображень
Authors Черногор, М.С.
Keywords розпізнавання
згорткова нейронна мережа
перцептрон
повнов'язна нейронна мережа
рукописні цифри
класифікація
Type Bachelous Paper
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68441
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Черногор, М.С. Моделювання систем комп'ютерного відтворення та розпізнавання цифрових зображень [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра; спец: 6.04.0301 - прикладна математика / М.С. Черногор; наук. кер. Т.С. Сушко. - Суми: СумДУ, 2018. - 42 с.
Abstract Кваліфікаційна робота присвячена розробці та аналізу моделей з використанням штучних нейронних мережі для розв'язку задачі класифікації рукописних цифр. У роботі проведено огляд наявних методів та алгоритмів у тематиці комп'ютерного зору, розпізнавання та класифікації. Мета - розробка та аналіз моделей з використанням штучних нейронних мережі для розв'язання задачі класифікації рукописних цифр. Побудована та оптимізована власна модель, в основі якої стоїть композиція загорткової нейронної мережі та повнозв'язного класифікатора. Також побудовані інші моделі, такі як перцептрони, з якими були проведені експерименти, та досліджено вплив початкових значень гіперпараметрів на результат класифікації, попередньої обробки даних та застосовані різні підходи до зміни елементів архітектури. Автоматичне розпізнавання і класифікація рукописних цифр має прикладне значення при автоматизованому сортуванні пошти за поштовим кодом, автоматизоване читання чеків, податкових декларацій, а також введення інформації даних у бази даних комп'ютера. Результати даної роботи можуть бути застосовані для вирішення більш глобальної задачі детектування і розпізнавання рукописного тексту на фото та відеопотоці.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ЕлІТ)

Views

France France
1
Netherlands Netherlands
8278
Ukraine Ukraine
5172
United Kingdom United Kingdom
16557
United States United States
2072
Unknown Country Unknown Country
1031

Downloads

France France
1026
Germany Germany
1
Japan Japan
1017
Netherlands Netherlands
33113
Poland Poland
33116
Russia Russia
33116
South Africa South Africa
1
Ukraine Ukraine
33114
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
33118
Unknown Country Unknown Country
502

Files

File Size Format Downloads
Chernohor_bak_rob.pdf 701,08 kB Adobe PDF 168125

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.