Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68443
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Моделювання теплового процесу у неоднорідній двовимірній системі
Authors Коваль, С.В.
Keywords теплове поле
граничні умови
математична модель
рівняння теплопровідності
метод скінченних елементів
СЛАУ
Type Bachelous Paper
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68443
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Коваль, С.В. Моделювання теплового процесу у неоднорідній двовимірній системіІ [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра; спец.: 6.04.0301 - прикладна математика / С.В. Коваль; наук. керівник А.М. Юнда. - Суми: СумДУ; Фак-т ЕЛіТ, 2018. - 36 с.
Abstract Актуальність теми: дослідження теплових полів у системі «ріжучий інструмент - деталь» методами математичного моделювання є актуальним у зв’язку зі складністю та ресурсоємністю експериментальних досліджень. Мета: побудувати математичну модель теплового поля у ріжучому інструменті та отримати розподіл тепла в ньому. Метод дослідження: розв’язання поставленої задачі проводиться методом скінченних елементів, який зводить задачу до розв’язку системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Розв’язок СЛАР проводиться за допомогою метода Гауса. У даній роботі побудована математична модель теплового поля методом скінченних елементів на прикладі ріжучого інструменту. Проведено аналітичні і чисельні розрахунки за результатом яких знайдено розподіл температури в перерізі ріжучого інструменту. Створено оригінальну програму для проведення чисельних розрахунків, яка здатна розв’язувати СЛАУ з великою кількістю невідомих за мінімальних системних вимог до ЕОМ. Дана робота дозволяє частково знизити витрати на проведення експериментальних досліджень при вивченні питання розподілу температури в ріжучому інструменті.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ЕлІТ)

Views

Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
318
United Kingdom United Kingdom
715
United States United States
357
Unknown Country Unknown Country
37

Downloads

Ukraine Ukraine
356
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
38

Files

File Size Format Downloads
Koval_dup_rob_.pdf 687,47 kB Adobe PDF 396

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.