Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68634
Title: Адміністративний менеджмент для магістрів
Authors: Теліженко, Олександр Михайлович
Телиженко, Александр Михайлович
Telizhenko, Oleksandr Mykhailovych
Глівенко, Сергій Володимирович
Гливенко, Сергей Владимирович
Hlivenko, Serhii Volodymyrovych
Валенкевич, Лариса Петрівна
Валенкевич, Лариса Петровна
Valenkevych, Larysa Petrivna
Дегтяренко, Олександр Григорович
Дегтяренко, Александр Григорьевич
Dehtiarenko, Oleksandr Hryhorovych
Лук`янихін, Вадим Олександрович
Лукьянихин, Вадим Александрович
Lukianyhin, Vadym Oleksandrovych
Павленко, Олена Олексіївна
Павленко, Елена Алексеевна
Pavlenko, Olena Oleksiivna
Швіндіна, Ганна Олександрівна
Швиндина, Анна Александровна
Shvindina, Hanna Oleksandrivna
Карпенко, Євгенія Владиславівна
Карпенко, Евгения Владиславовна
Karpenko, Yevheniia Vladyslavivna
Мирошниченко, Юлія Олександрівна
Мирошниченко, Юлия Александровна
Myroshnychenko, Yuliia Oleksandrivna
Байстрюченко, Наталія Олегівна
Байстрюченко, Наталия Олеговна
Baistriuchenko, Nataliia Olehivna
Лук`янихіна, Олена Анатоліївна
Лукьянихина, Елена Анатольевна
Lukianykhina, Olena Anatoliivna
Євдокимова, Альона Вікторівна
Евдокимова, Алена Викторовна
Yevdokymova, Alona Viktorivna
Мішеніна, Галина Анатоліївна
Мишенина, Галина Анатольевна
Mishenina, Halyna Anatoliivna
Кобушко, Яна Володимирівна
Кобушко, Яна Владимировна
Kobushko, Yana Volodymyrivna
Таранюк, Каріна Вікторівна
Таранюк, Карина Викторовна
Taraniuk, Karina Viktorivna
Шевченко, Тарас Іванович
Шевченко, Тарас Иванович
Shevchenko, Taras Ivanovych
Опанасюк, Юлія Анатоліївна
Опанасюк, Юлия Анатольевна
Opanasiuk, Yuliia Anatoliivna
Колосок, Світлана Іванівна
Колосок, Светлана Ивановна
Kolosok, Svitlana Ivanivna
Матвєєва, Юлiя Тагiбекiвна
Матвеева, Юлия Тагибековна
Matvieieva, Yuliia Tahibekivna
Смоленніков, Денис Олегович
Смоленников, Денис Олегович
Smolennikov, Denys Olehovych
Keywords: адміністративний менеджмент
административный менеджмент
administrative management
адміністративні повноваження
административные полномочия
administrative powers
посадові осіби
должностные лица
job vacancies
Issue Year: 2016
Publisher: Університетська книга
Citation: Адміністративний менеджмент для магістрів [Текст]: підручник / ред.: О.М. Теліженко, С.В. Глівенко. – Суми : Університет. кн., 2016. – 871 с.
Abstract: У підручник увійшли навчальні лекційні матеріали за спеціальністю "Адміністративний менеджмент", опробовані при підготовці студентів рівня "магістр" у Сумському державному університеті. Особливістю підготовки за даною спеціальністю є необхідність формування знань і навичок студентів з адміністративного управління в постійному взаємозв'язку з нормативною законодавчою базою, що становить основу адміністративних повноважень посадових осіб органів державного та муніципального рівня, а також комерційних організацій різних організаційних форм.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68634
Type: Textbook
Appears in Collections:Навчальні видання (ННІ ФЕМ)

Views
No available statistics
Downloads
No available statistics


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Telizhenko_administratyvnyi_menedzhment.pdf3.62 MBAdobe PDF0Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.