Search
Clear search fields
Showing results 1 to 9 of 9
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2009 Моделювання макроекономiчних факторiв ресурсозбереження в Українi Sotnyk, Iryna Mykolaivna Article 2350 3463
2008 Організація управління ресурсозбереженням на промисловому підприємстві Sotnyk, Iryna Mykolaivna Article 2024 2736
2007 Ресурсозбережні трансформації при переході до інформаційного суспільства Sotnyk, Iryna Mykolaivna Article 3330 840
2007 Смена приоритетов экономического развития при переходе к информационному обществу Sotnyk, Iryna Mykolaivna Article 967 493
2007 Комплексна система соціо-еколого-економічних показників моніторингу ресурсозбереження на підприємстві Sotnyk, Iryna Mykolaivna Article 1239 1868
2006 Класифікація напрямків та видів ресурсозбереження як інструмент обґрунтування надання економічних пільг при реалізації ресурсозберігаючих заходів Sotnyk, Iryna Mykolaivna Article 9998 3044
2006 Организационно-экономические проблемы реализации ресурсосберегающих мероприятий на украинских промышленных предприятиях, сменивших собственника Sotnyk, Iryna Mykolaivna Article 604 822
2005 Систематизация экономических категорий ресурсосбережения как предпосылка развития ресурсосберегающих процессов Sotnyk, Iryna Mykolaivna Article 1179 1279
2005 Класифікація ефектів та реципієнтів ресурсозбереження як фактор вдосконалення методичної бази оцінки його економічної ефективності Sotnyk, Iryna Mykolaivna Article 951 2075