Search
Clear search fields
Showing results 1 to 14 of 14
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2019 Innovative Development of Ukraine: Strategies, Models, Mechanisms Ivanova, O.M.; Ivanova, V.V. Article 175 155
2014 Разработка модели мотивации персонала как ключевой компонент управления инновационной деятельностью Крикуненко, Д.А. Article 783 229
2013 Інноваційний розвиток організацій: невід’ємні складові та чинники впливу П’ятницька, Г.Т. Article 763 1192
2013 Сутність та передумови інноваційного розвитку підприємств Найдюк, В.С. Article 3963 4576
2013 Шляхи розвитку інноваційної діяльності України в глобалізованому економічному просторі Shypulina, Yuliia Serhiivna; Костик, О.В. Article 693 597
2012 Інституційний підхід до формування інноваційних систем на регіональному рівні Коюда, О.П. Article 879 1172
2012 Формирование стратегии государственно-частного партнерства в инновационном развитии Республики Беларусь Яшева, Г.А. Article 620 2294
2012 Застосування теорій циклічності та конкурентних переваг для прогнозування напрямів інноваційного розвитку целюлозно-паперової промисловості Дунська, Алла Рашидівна Article 1248 199
2012 Теоретичні основи формування стратегії інноваційного розвитку в контексті інтенсифікації інноваційних процесів Куценко, Тетяна Миколаївна Article 389 1267
2011 Науково-методичні засади управління екологічно спрямованим інноваційним розвитком на різних рівнях Kasianenko, Tetiana Viacheslavivna Article 1499 1620
2011 «Нова економіка» та інноваційний розвиток Яремко, Лариса Адольфівна; Яремко, Лариса Адольфовна; Yaremko, Larysa Adolfivna Article 1444 1887
2011 Сутність регіонального інноваційного розвитку Бойченко, В.С. Article 3090 4308
2011 Генезис теории менеджмента качества в условиях инновационного экономического развития Швець, Юрій Юрійович; Швец, Юрий Юрьевич; Shvets, Yurii Yuriiovych Article 1623 1659
2011 Шляхи покращення фінансування інноваційного ровзитку в Україні з використанням міжнародного розвитку Kobushko, Ihor Mykolaiovych; Гусейнова, Еліна Ільгар; Гусейнова, Элина Ильгар; Guseinova, Elina Ilgar Article 7147 9026