Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/69205
Title: Фонд гарантування інвестицій як інструмент зміцнення довіри до фондового ринку України
Other Titles: Investment Guarantee Fund as an Instrument for Trust Building in the Stock Market of Ukraine
Фонд гарантирования инвестиций как инструмент укрепления доверия к фондовому рынку Украины
Authors: Shkolnyk, Inna Oleksandrivna 
Bondarenko, Yevheniia Kostiantynivna
Keywords: індивідуальні інвестори
индивидуальные инвесторы
individual investors
компенсаційний фонд
компенсационный фонд
compensation fund
інструменти фондового ринку
инструменты фондового рынка
stock market instruments
захист інвестицій
защита инвестиций
investment protection
Issue Year: 2017
Publisher: Міжнародний гуманітарний університет
Citation: Школьник, І.О. Фонд гарантування інвестицій як інструмент зміцнення довіри до фондового ринку України [Текст] / І.О. Школьник, Є.К. Бондаренко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія "Економіка і менеджмент". - 2017. - № 26. - С. 62-67.
Abstract: У статті здійснено теоретичне обґрунтування необхідності створення компенсаційного фонду гарантування інвестицій на фондовому ринку України. Було розглянуто основні можливі напрямки інвестування для фізичних осіб в Україні (банківські вклади та інвестування в інструменти фондового ринку): їх переваги та недоліки. Особливу увагу авторів приділено закордонному досвіду функціонування аналогічних фондів, принципам їх організації. Авторами запропоновано створити Фонд гарантування інвестицій фізичних осіб на фондовому ринку, розглянуті основні засади його функціонування.
В статье осуществлено теоретическое обоснование необходимости создания компенсационного фонда гарантирования инвестиций на фондовом рынке Украины. Авторами были рассмотрены основные возможные направления инвестирования для физических лиц в Украине (банковские вклады и инвестирования в инструменты фондового рынка): их преимущества и недостатки. Особое внимание уделено зарубежному опыту функционирования аналогичных фондов, принципам их организации. Авторами предложено создать Фонд гарантирования инвестиций физических лиц на фондовом рынке, рассмотрены основные принципы его функционирования.
The article substantiates the theoretical basis of creating a compensation fund for guaranteeing investments in the Ukrainian stock market. The authors considered the main possible areas of investment for individuals in Ukraine (bank deposits and investing in stock market instruments): their advantages and disadvantages. Particular attention is paid to the foreign experience of the operation of similar funds, the principles of their organization. The authors proposed to create the Individuals investment guarantee fund in the Ukrainian stock market, the basic principles of its functioning are examined.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/69205
Type: Article
Appears in Collections:Наукові видання (ННІ БТ)

Views
Other14
Downloads
Other18


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Shkolnyk_Bondarenko_Guarantee_Fund.pdf638.87 kBAdobe PDF18Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.