Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/69241
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Магніторезистивні властивості нанорозмірних плівок на основі пермалою та срібла
Authors Овруцький, М.С.
Keywords одночасна конденсація
польові залежності
магнітоопір
термообробка
Type Bachelous Paper
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/69241
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Овруцький, М.С. Магніторезистивні властивості нанорозмірних плівок на основі пермалою та срібла [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра; спец.: 6.050802 - електронні пристрої та системи (електронні прилади та пристрої) / М.С. Овруцький; наук. керівник І.М. Пазуха. - Суми: СумДУ, 2018. - 32 с.
Abstract Мета даної роботи полягала у дослідження магніторезистивних властивостей плівкових систем на основі Ру та Ag, отриманих методом одночасної електронно-променевої конденсації, та встановлення особливостей їх польових залежностей магнітоопору у залежності від концентрації атомів немагнітного матеріалу, а також вивчення впливу режиму термообробки на величину магнітоопору (МО). Концентрація компонент визначалася методом рентгенівського енерго-дисперсійного аналізу (прилад Tescan VEGA3) з точністю 1 ат. %. Аналіз залежностей магнітоопору від прикладеного магнітного поля при трьох геометріях вимірювання (поздовжній, поперечній та перпендикулярній) показав, що при концентрації срібла с(Ag) = 60 ат. % велична МО має найбільше значення (1,47%). Термообробка зразків до 500 К призводить до збільшення величини МО на всьому діапазоні концентрацій (максимальна величина становить 1,82 % при с(Ag) = 60 ат. % та Тв = 500 К), а подальше збільшення температури відпалювання – до поступового її зменшення.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ЕлІТ)

Views

Ukraine Ukraine
233
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
35

Downloads

Ukraine Ukraine
232
Unknown Country Unknown Country
139

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.