Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти (КІ) [354]

Browse by
Showing results 1 to 20 of 354
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2020 Автоматизовані системи збору даних на базі мікроконтролера Atmega 328P Погуляйло, А.М. Bachelous Paper 1806899448 -1057931381
2022 Автоматизовані системи збору даних та обробки даних на базі мікроконтролера Биркун, А.А. Bachelous Paper 1939229360 1301784560
2020 Автоматизовані системи керування виробничих ліній на ПЛК Троценко, А.В. Bachelous Paper 2108727746 -1053081568
2023 Автоматизовані системи на основі промислових логічних контролерів Морміль, Ю.А. Bachelous Paper 1453 3127
2023 Автоматична стабілізація температури в рідкопаливній технологічній печі Кошель, А.С. Bachelous Paper 4229 1315
2023 Автоматично регульоване запобіжне гальмування нахиленого підйому Колчин, Є.В. Bachelous Paper 2305 497
2023 Автоматично регульоване запобіжне гальмування підйому зі шківом тертя Іващенко, Я.О. Bachelous Paper 963 1945
2021 Автономний давач рівня Якубець, В.В. Bachelous Paper 331607138 25816040
2020 Акустично-вібраційний перетворювач для оцінки розташування об’єктів Худяков, Р.В. Bachelous Paper 410930524 803192157
2020 Аналого-цифрова система контролю параметрів руху об’єкта Чепурний, А.Р. Bachelous Paper 82280163 165424894
2021 Аналого-цифрова система контролю руху системи зі складною динамікою Луцик, Д.В. Bachelous Paper 197320533 626960122
2023 Аналого-цифровий контроль руху складної електромеханічної системи Сердюк, А.А. Bachelous Paper 671 1048
2020 Аналоговий електронний вольтметр Ємельянов, А.М. Bachelous Paper 1814788650 -1192068362
2020 Аналоговий електронний ключ на польовому транзисторі Глушко, К.В. Bachelous Paper 1330122448 -2001250176
2022 Аналіз виробничо-збутової діяльності підприємницької структури Борисенко, К.А. Bachelous Paper -378282196 -1330359025
2021 Аналіз ефективності підприємницької діяльності та шляхи її підвищення Стеценко, Є.О. Bachelous Paper -49973412 1044696459
2021 Аналіз маркетингового середовища підприємства та шляхи підвищення його конкурентоспроможності (на прикладі ТОВ "Артіпак") Первак, Д.А. Bachelous Paper -787094968 308467186
2020 Аналіз системи управління персоналом підприємства (на прикладі ПрАТ «ЗАВОД МК І МО») Семеренко, В.О. Bachelous Paper -1446761367 -1826216646
2023 Аналіз структурних неоднорідностей у наноструктурованих напівпровідникових сполуках Скринник, Р.М. Bachelous Paper 5132 2413
2021 Аналіз та удосконалення системи управління персоналом підприємства (на прикладі ТОВ "Надія") Дубініна, А.В. Bachelous Paper 391868566 534468544