Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти (КІ) [354]

Browse by
Showing results 1 to 20 of 354
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2020 Автоматизовані системи збору даних на базі мікроконтролера Atmega 328P Погуляйло, А.М. Bachelous Paper 796028864 2068099659
2022 Автоматизовані системи збору даних та обробки даних на базі мікроконтролера Биркун, А.А. Bachelous Paper 2142660217 -24073798
2020 Автоматизовані системи керування виробничих ліній на ПЛК Троценко, А.В. Bachelous Paper -1784605531 331547167
2023 Автоматизовані системи на основі промислових логічних контролерів Морміль, Ю.А. Bachelous Paper 33963 67830
2023 Автоматична стабілізація температури в рідкопаливній технологічній печі Кошель, А.С. Bachelous Paper 3113245 4166114
2023 Автоматично регульоване запобіжне гальмування нахиленого підйому Колчин, Є.В. Bachelous Paper 237193 282154
2023 Автоматично регульоване запобіжне гальмування підйому зі шківом тертя Іващенко, Я.О. Bachelous Paper 175510 298956
2021 Автономний давач рівня Якубець, В.В. Bachelous Paper -1862322838 -1652629039
2020 Акустично-вібраційний перетворювач для оцінки розташування об’єктів Худяков, Р.В. Bachelous Paper -202841742 -1651569058
2020 Аналого-цифрова система контролю параметрів руху об’єкта Чепурний, А.Р. Bachelous Paper -1993900377 -399332041
2021 Аналого-цифрова система контролю руху системи зі складною динамікою Луцик, Д.В. Bachelous Paper -1460296476 -1562516282
2023 Аналого-цифровий контроль руху складної електромеханічної системи Сердюк, А.А. Bachelous Paper 23547 16918
2020 Аналоговий електронний вольтметр Ємельянов, А.М. Bachelous Paper -224514358 870829189
2020 Аналоговий електронний ключ на польовому транзисторі Глушко, К.В. Bachelous Paper -1185488984 34767975
2022 Аналіз виробничо-збутової діяльності підприємницької структури Борисенко, К.А. Bachelous Paper -1317050641 -93301851
2021 Аналіз ефективності підприємницької діяльності та шляхи її підвищення Стеценко, Є.О. Bachelous Paper 1053378764 -1244831106
2021 Аналіз маркетингового середовища підприємства та шляхи підвищення його конкурентоспроможності (на прикладі ТОВ "Артіпак") Первак, Д.А. Bachelous Paper -6289669 880497859
2020 Аналіз системи управління персоналом підприємства (на прикладі ПрАТ «ЗАВОД МК І МО») Семеренко, В.О. Bachelous Paper -76423687 -916481494
2023 Аналіз структурних неоднорідностей у наноструктурованих напівпровідникових сполуках Скринник, Р.М. Bachelous Paper 241182 267650
2021 Аналіз та удосконалення системи управління персоналом підприємства (на прикладі ТОВ "Надія") Дубініна, А.В. Bachelous Paper -1676156385 -1620504299