Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/69664
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Контроль як елемент забезпечення ефективності державного регулювання банківської системи
Other Titles Control as an element of ensuring the efficiency of state regulation of the banking system
Authors Mordan, Yevheniia Yuriivna  
Keywords контроль
сontrol
банківська система
банковская система
banking system
регулювання
регулирование
regulation
державне регулювання
государственное регулирование
state regulation
Type Conference Papers
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/69664
Publisher Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
License
Citation Мордань, Є.Ю. Контроль як елемент забезпечення ефективності державного регулювання банківської системи / Є.Ю. Мордань // Модернізація фінансово-кредитної системи України: виклики глобалізації: збірник матеріалів III Всеукраїнської науково-практичної інтернет - конференції (20 березня 2018 року). - Кривий Ріг: ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2018. – C 53-56.
Abstract Ефективна система державного регулювання банківської системи (ДРБС) України в сучасних умовах є об’єктивною необхідністю, оскільки обґрунтовує заходи щодо досягнення цілей ДРБС в контексті забезпечення необхідних її параметрів в умовах несприятливого впливу зовнішніх та внутрішніх факторів та постійного зростання рівня невизначеності їх змін.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

France France
1
Ukraine Ukraine
90
Unknown Country Unknown Country
27

Downloads

Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
1
Unknown Country Unknown Country
9

Files

File Size Format Downloads
Mordan_Control.pdf 161,5 kB Adobe PDF 11

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.