Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70496
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Переналагоджуваний верстатний пристрій для обробки деталей типу шатунів
Authors Ivanov, Vitalii Oleksandrovych  
Dehtiarov, Ivan Mykhailovych
Косов, І.О.
Keywords верстатні пристрої
станочные приспособления
machines devices
обробка деталей
обработка деталей
processing of parts
шатун
conrod
Type Patent
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70496
Publisher Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
License
Citation Пат. 123854 U Україна, МПК (2018.01) B23B 39/00. Переналагоджуваний верстатний пристрій для обробки деталей типу шатунів / В.О. Іванов, І.М. Дегтярьов, І.О. Косов (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № u201709579; заявл. 02.10.2017; опубл. 12.03.2018, бюл. № 5.
Abstract Переналагоджуваний верстатний пристрій для обробки деталей типу шатунів, що містить базову плиту з поперечним та поздовжніми пазами, повзун з поздовжнім пазом, в якому встановлена рухома призма, опорну призму та прихват, який відрізняється тим, що пази виконані у вигляді "хвоста ластівки", причому в парі поздовжніх пазів базової плити установлені сухарі, на яких розташований повзун, крім того в поперечному пазі базової плити розміщена принаймні пара опорних призм, з'єднаних між собою за допомогою гвинта, а в поздовжньому пазі повзуна встановлена додаткова рухома призма, при цьому обидві рухомі призми, які розміщені в пазіповзуна, з'єднані між собою за допомогою гвинта та виконані з рифленими торцевими поверхнями, крім того пристрій оснащений, розміщеними на базовій плиті, регульованим упором для підтримки оброблюваної деталі та регульованим гвинтом, який з'єднаний з прихватом.
Appears in Collections: Патенти

Views

Ukraine Ukraine
39
Unknown Country Unknown Country
34

Downloads

Ukraine Ukraine
42
Unknown Country Unknown Country
9

Files

File Size Format Downloads
123854_Ivanov.pdf 379,25 kB Adobe PDF 51

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.