Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70559
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Cпосіб діагностики порушень функціонального стану серцево-судинної системи дітей, народжених пізньонедоношеними
Authors Popov, Serhii Vitaliiovych  
Smiianova, Olha Ivanivna  
Bokova, Svitlana Ivanivna  
Redko, Olena Kostiantynivna  
Petrashenko, Viktoriia Oleksandrivna  
Загородній, Микола Петрович
Загородний, Николай Петрович
Zahorodnii, Mykola Petrovych
ORCID http://orcid.org/0000-0002-1789-1474
http://orcid.org/0000-0001-5823-924X
http://orcid.org/0000-0002-3426-9150
http://orcid.org/0000-0001-5501-829X
http://orcid.org/0000-0002-4648-8916
Keywords серцево-судинна система
ехокардіографія
педіатрія
cardiovascular system
echocardiography
pediatrics
сердечно-сосудистая система
эхокардиография
педиатрия
Type Patent
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70559
Publisher Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
License
Citation Пат. 125831 U Україна, МПК (2018.01) A61B 8/00. Cпосіб діагностики порушень функціонального стану серцево-судинної системи дітей, народжених пізньонедоношеними / С.В. Попов, О.І. Сміян, С.І. Бокова [та ін.] (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № u201712762; заявл. 22.12.2017; опубл. 25.05.2018, бюл. № 10
Abstract Спосіб діагностики порушень функціонального стану серцево-судинної системи дітей, народжених пізньонедоношеними, включає ехокардіографічне дослідження систолічної функції серця до і одразу після дозованого фізичного навантаження в динаміці з отриманням показників фракції укорочення лівого шлуночка. Додатково проводять ехокардіографічне дослідження діастолічної функції лівого і правого шлуночків серця з отриманням показників максимальної швидкості періоду швидкого наповнення/раннього наповнення діастоли мітрального і трикуспідального клапанів, максимальної швидкості періоду повільного наповнення передсердної систоли мітрального і трикуспідального клапанів, відношення максимальної швидкості раннього наповнення діастоли до максимальної швидкості передсердної систоли мітрального і трикуспідального клапанів. Після фізичного навантаження ехокардіографічне дослідження додатково проводять наприкінці 5-ої хвилини і визначають стан систолічної і діастолічної функції серця: фракція укорочення лівого шлуночка (ФВ, %): ФВ=(КДОЛШ-КСОЛШ)/КДОЛЖ*100, %, кінцево-діастолічний об'єм лівого шлуночка: КДОЛШ=7/(2,4 КДРЛШ)*КДРЛШ3.
Appears in Collections: Патенти

Views

China China
-545060070
Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire
1
France France
10871
Germany Germany
45123646
Greece Greece
123315
Ireland Ireland
151616
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
2719
Sweden Sweden
61656
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
1857418638
United Kingdom United Kingdom
93133
United States United States
-545060068
Unknown Country Unknown Country
1414437290
Vietnam Vietnam
123313

Downloads

China China
-545060069
Germany Germany
-1494286956
Ireland Ireland
1
Lithuania Lithuania
1
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
178583253
United Kingdom United Kingdom
831211857
United States United States
-545060073
Unknown Country Unknown Country
5
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
125831.pdf 170,96 kB Adobe PDF -1574611979

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.