Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70559
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Cпосіб діагностики порушень функціонального стану серцево-судинної системи дітей, народжених пізньонедоношеними
Authors Popov, Serhii Vitaliiovych
Smiianova, Olha Ivanivna
Bokova, Svitlana Ivanivna
Redko, Olena Kostiantynivna  
Petrashenko, Viktoriia Oleksandrivna  
Zahorodnii, Mykola Petrovych
Keywords серцево-судинна система
ехокардіографія
педіатрія
cardiovascular system
echocardiography
pediatrics
сердечно-сосудистая система
эхокардиография
педиатрия
Type Patent
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70559
Publisher Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
License
Citation Пат. 125831 U Україна, МПК (2018.01) A61B 8/00. Cпосіб діагностики порушень функціонального стану серцево-судинної системи дітей, народжених пізньонедоношеними / С.В. Попов, О.І. Сміян, С.І. Бокова [та ін.] (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № u201712762; заявл. 22.12.2017; опубл. 25.05.2018, бюл. № 10
Abstract Спосіб діагностики порушень функціонального стану серцево-судинної системи дітей, народжених пізньонедоношеними, включає ехокардіографічне дослідження систолічної функції серця до і одразу після дозованого фізичного навантаження в динаміці з отриманням показників фракції укорочення лівого шлуночка. Додатково проводять ехокардіографічне дослідження діастолічної функції лівого і правого шлуночків серця з отриманням показників максимальної швидкості періоду швидкого наповнення/раннього наповнення діастоли мітрального і трикуспідального клапанів, максимальної швидкості періоду повільного наповнення передсердної систоли мітрального і трикуспідального клапанів, відношення максимальної швидкості раннього наповнення діастоли до максимальної швидкості передсердної систоли мітрального і трикуспідального клапанів. Після фізичного навантаження ехокардіографічне дослідження додатково проводять наприкінці 5-ої хвилини і визначають стан систолічної і діастолічної функції серця: фракція укорочення лівого шлуночка (ФВ, %): ФВ=(КДОЛШ-КСОЛШ)/КДОЛЖ*100, %, кінцево-діастолічний об'єм лівого шлуночка: КДОЛШ=7/(2,4 КДРЛШ)*КДРЛШ3.
Appears in Collections: Патенти

Views

Ukraine Ukraine
245
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
28

Downloads

Ukraine Ukraine
215
Unknown Country Unknown Country
5

Files

File Size Format Downloads
125831.pdf 170,96 kB Adobe PDF 220

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.