Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70592
Title: Cпосіб довгострокового прогнозування координат епіцентру наступного землетрусу
Authors: Nahornyi, Volodymyr Viacheslavovych 
Keywords: сейсмологія
сейсмічні сигнали
інтенсивність механічних деформацій
сейсмология
сейсмические сигналы
интенсивность механических деформаций
seismology
seismic signals
intensity of mechanical deformations
Issue Year: 2018
Publisher: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Citation: Пат. 124943 U Україна, МПК (2006) G01V 1/00 G01V 1/28 (2006.01). Cпосіб довгострокового прогнозування координат епіцентру наступного землетрусу / В.В. Нагорний (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № u201711548; заявл. 25.04.2018; опубл. 25.04.2018, бюл. № 8.
Abstract: Спосіб довгострокового прогнозування координат епіцентру наступного землетрусу, при якому проводять спостереження за поширенням сейсмічних по природі пружних хвиль за допомогою сейсмографів з реєстрацією цих хвиль по декількох сейсмоприймачах. Реєстрацію сейсмічних хвиль проводять протягом всього спостережуваного періоду синхронно за всіма розташованими на сейсмонебезпечній території сейсмоприймачами, вимірюють ними амплітуди сейсмічних хвиль, фіксують час їх реєстрації та за результатами вимірювань для кожного з сейсмоприймачів складають часовий ряд "амплітуда хвилі - час її реєстрації", сукупність яких піддається апроксимації, як за часом спостереження, так і за кількістю сейсмоприймачів, шляхом мінімізації функціонала U для визначення прогнозованих координат епіцентру землетрусу.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70592
Type: Patent
Appears in Collections:Патенти

Views
Other18
Downloads
Other5


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
124943_Patent.pdf515.61 kBAdobe PDF5Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.