Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70728
Title: Місце внутрішніх комунікацій у збалансованій системі показників
Authors: Сагер, Людмила Юріївна
Сагер, Людмила Юрьевна
Saher, Liudmyla Yuriivna
Сигида, Любов Олексіївна
Сигида, Любовь Алексеевна
Syhyda, Liubov Oleksiivna
Keywords: внутрішні комунікації
внутренние коммуникации
internal communications
збалансована система показників
сбалансированная система показателей
balanced scorecard
Issue Year: 2018
Publisher: Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Citation: Сигида, Л.О. Місце внутрішніх комунікацій у збалансованій системі показників [Текст] / Л.Ю. Сагер, Л.О. Сигида // Управління розвитком соціально-економічних систем: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (присвяченої 70-річчю кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту). - Харків: ХНТУСГ, 2018. - С. 302-304.
Abstract: Сучасність показує, що питання визначення стратегії та її інтерпретація є одними із ключових для підприємств, які прагнуть досягти стабільності поточного положення і забезпечити можливості подальшого розвитку. Крім того, поєднання збалансованої системи показників та внутрішніх комунікацій дозволяє підвищити точність прийнятих поточних рішень і, відповідно, ефективність стратегічних
Современность показывает, что вопросы определения стратегии и ее интерпретации являются одними из ключевых для предприятий, стремящихся достичь стабильности текущего положения и обеспечить возможности дальнейшего развития. Кроме того, сочетание сбалансированной системы показателей и внутренних коммуникаций позволяет повысить точность принимаемых текущих решений и, соответственно, эффективность стратегических
Modernity shows that the problem of defining a strategy and its interpretation are among the key to companies seeking to achieve the stability of the current situation and provide opportunities for further development. In addition, the combination of a balanced scorecard and internal communications can improve the accuracy of current decisions and, accordingly, the effectiveness of strategic
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70728
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views
No available statistics
Downloads
No available statistics


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Saher_tezy.pdf174.16 kBAdobe PDF0Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.