Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70728
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Місце внутрішніх комунікацій у збалансованій системі показників
Authors Saher, Liudmyla Yuriivna  
Syhyda, Liubov Oleksiivna  
Keywords внутрішні комунікації
внутренние коммуникации
internal communications
збалансована система показників
сбалансированная система показателей
balanced scorecard
Type Conference Papers
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70728
Publisher Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
License
Citation Сигида, Л.О. Місце внутрішніх комунікацій у збалансованій системі показників [Текст] / Л.Ю. Сагер, Л.О. Сигида // Управління розвитком соціально-економічних систем: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (присвяченої 70-річчю кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту). - Харків: ХНТУСГ, 2018. - С. 302-304.
Abstract Сучасність показує, що питання визначення стратегії та її інтерпретація є одними із ключових для підприємств, які прагнуть досягти стабільності поточного положення і забезпечити можливості подальшого розвитку. Крім того, поєднання збалансованої системи показників та внутрішніх комунікацій дозволяє підвищити точність прийнятих поточних рішень і, відповідно, ефективність стратегічних
Современность показывает, что вопросы определения стратегии и ее интерпретации являются одними из ключевых для предприятий, стремящихся достичь стабильности текущего положения и обеспечить возможности дальнейшего развития. Кроме того, сочетание сбалансированной системы показателей и внутренних коммуникаций позволяет повысить точность принимаемых текущих решений и, соответственно, эффективность стратегических
Modernity shows that the problem of defining a strategy and its interpretation are among the key to companies seeking to achieve the stability of the current situation and provide opportunities for further development. In addition, the combination of a balanced scorecard and internal communications can improve the accuracy of current decisions and, accordingly, the effectiveness of strategic
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Ukraine Ukraine
85
Unknown Country Unknown Country
12

Downloads

Ukraine Ukraine
83
Unknown Country Unknown Country
8

Files

File Size Format Downloads
Saher_tezy.pdf 174,16 kB Adobe PDF 91

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.