Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70891
Title: Вплив цифровізації на розвток бухгалтерсього обліку
Authors: Plikus, Iryna Yosypivna 
Карпенко, О.В.
Головіна, Д.В.
Keywords: бухгалтерский облік
бухгалтерский учет
accounting
цифрова економіка
цифровая экономика
digital economy
компетентності
компетентности
competence
Issue Year: 2018
Publisher: Полтавський університет економіки і торгівлі
Citation: Карпенко, О.В. Вплив цифровізації на розвток бухгалтерсього обліку [Текст] / О.В. Карпенко, І.Й. Плікус, Д.В. Головіна // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Соціально-економічні та правові чинники розвитку національної економіки України: облікові, аналітичні та контрольні аспекти в сучасних умовах інтеграційних процесів" (м. Полтава, 22 листопада 2018 р.). - Полтава: ПУЕТ, 2018
Abstract: Автори дослідили й проаналізували ключові тренди й драйвери технологічного зростання цифрової економіки в світі, рівень цифровізації різних країни та перспективи України; виявили нові можливості для підприємницької діяльності у сфері бухгалтерського обліку та самостійної зайнятості бухгалтерів, аудиторів, аналітиків в умовах цифровізації.Узагальнення зібраних емпіричних даних дозволило сформувати перелік затребуваних компетенцій відповідно до вимог цифрової економіки на прикладі фінансово-облікових спеціальностей.
Авторы исследовали и проанализировали ключевые тренды и драйверы технологического роста цифровой экономики в мире, уровень цифровизации разных стран и перспективы Украины; обнаружили новые возможности для предпринимательской деятельности в сфере бухгалтерского учета и самостоятельной занятости бухгалтеров, аудиторов, аналитиков в условиях цифровизации. Обобщение собранных эмпирических данных позволило сформировать перечень востребованных компетентностей в соответствии с требованиями цифровой экономики на примере финансово-учетных специальностей.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70891
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views
Other18
Downloads
Other55


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Plikus_Tsifrovoy_uchet.PDF553.61 kBAdobe PDF55Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.