Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70971
Title: Оцінка ефективності використання геліосистем для підвищення рівня екологічної безпеки під час отримання теплової енергії
Authors: Нишпоренко, Р.В.
Keywords: сонячна енергія
альтернативні джерела енергії
альтернативна енергетика
Issue Year: 2018
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Нишпоренко, Р.В. Оцінка ефективності використання геліосистем для підвищення рівня екологічної безпеки під час отримання теплової енергії [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного рівня магістр; спец.: 101 - екологія / Р.В. Нишпоренко; наук. керівник І.О. Рой. – Суми: СумДУ, 2018. – 75 с.
Abstract: Передумовами стабільного розвитку як держави в цілому, так і благополуччя окремих її громадян є широке використання відновлювальних джерел енергії та застосування безпечних для довкілля енергетичних технологій. В умовах сучасного розвитку країни актуальним є завдання зростання частки використання відновлюваних джерел енергії по відношенню до інших енергоносіїв. Інтерес до геліосистем викликаний в першу чергу негативною тенденцією розвитку традиційної енергетики зумовленою двома чинниками – швидким виснаженням природних ресурсів та забрудненням навколишнього середовища. Відомо, що Україна лише на половину може забезпечити потреби в паливі за рахунок своїх національних ресурсів. Одним із альтернативних способів зменшення витрат енергоресурсів є використання геліосистем в комунально – побутовому секторі, підприємствах та в приватних оселях. На сьогоднішній день в Україні активно досліджується питання щодо отримання теплової енергії для обігріву будівель та гарячого водопостачання, особливо в приватних оселях та багатоквартирних будинках. На сьогодні рівень розвитку технології гарячого водопостачання із використанням геліосистем дозволяє забезпечити потребу в гарячій воді до 80%, що в перспективі може створити передумови підвищення енергетичної незалежності від різних енергоресурсів та зменшитити рівень техногенного навантаження на навколишнє середовищ. Метою роботи є пошук шляхів зниження техногенного навантаження на навколишнє середовище за рахунок підвищення ефективності роботи геліосистем в системах гарячого водопостачання та опалення.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70971
Type: Masters thesis
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ТеСЕТ)

Views
Other14
Downloads
Other17


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Nishporenko_mag_2018.pdf3.5 MBAdobe PDF17Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.