Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71265
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Система керування процесом випікання хлібобулочних виробів
Authors Чалий, Ю.О.
Keywords дослідження
моделювання
математична модель
виконавчі механізми
алгоритмічне забезпечення
функціональна схема
система керування
операторська панель
програмований логічний контролер
Type Masters thesis
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71265
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Чалий, Ю.О. Система керування процесом випікання хлібобулочних виробів [Текст]: дипломна робота на здобуття кваліфікаційного рівня магістр; спец.: 151 - автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології / Ю.О. Чалий; наук. керівник В.А. Толбатов - Суми: СумДУ, 2018. - 83 с.
Abstract Робота присвячена дослідженню системи керування процесом випікання хлібобулочних виробів. В ході виконання кваліфікаційної роботи магістра були проаналізовані існуючі системи автоматизації. Були розроблені: схема інформаційно-матеріальних потоків, функціональна схема автоматизації, таблиця вхідних-вихідних сигналів, розроблено математичну модель електроприводу стрічкового конвеєра, промодельовано роботу конвеєрної установки під час нормальної роботи та під час пуску, розроблено алгоритм керування, й обрано давачі та виконуючі механізми. Отримані результати можуть бути використані для створення аналогічних систем, або модернізації існуючих, що особливо актуально в нинішній ситуації харчової промисловості.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ЕлІТ)

Views

Netherlands Netherlands
1535
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
744
United Kingdom United Kingdom
3073
United States United States
758
Unknown Country Unknown Country
30

Downloads

Finland Finland
1
France France
760
Germany Germany
1
Netherlands Netherlands
1
Russia Russia
761
Slovakia Slovakia
1
Ukraine Ukraine
6143
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
6143
Unknown Country Unknown Country
326

Files

File Size Format Downloads
Chaluy_Masters_thesis.pdf 1,8 MB Adobe PDF 14138

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.