Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71276
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Комунікаційний пристрій для комп’ютерної мережі на базі протоколу RIP
Other Titles Communication device for computer network based on RIP protocol
Authors Арєхов, М.І.
Keywords комунікаційний пристрій
комп’ютерна мережа
протокол
Type Masters thesis
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71276
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Арєхов, М.І. Комунікаційний пристрій для комп’ютерної мережі на базі протоколу RIP[Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра; спец.: 171 - електронні системи / М.І. Арєхов; наук. керівник О.В. Бережна. - Суми: СумДУ, 2018 - 101 с.
Abstract Пояснювальна записка містить шість розділів: огляд літератури і постановку завдання проектування, розробку структурної схеми пристрою та алгоритму його функціонування, розробку функціональної та принципової схем пристрою, техніко-економічну частину. У першому розділі описана загальна інформація про маршрутизатори, їх призначення, основні функції та види, а також постановку завдання на проектування. У другому розділі виконана науково-дослідна робота. Досліджено аналіз часу збіжності мережі і оцінка впливу різних факторів: часових параметрів протоколів маршрутизації, складності топології мережі, пропускної спроможності каналів зв’язку та завантаження мережі. У третьому розділі розроблено алгоритм функціонування і схема електрична структурна пристрою. У четвертому розділі розроблена схема електрична функціональна пристрою. У п’ятому розділі розроблено схема електрична принципова, виконано розрахунок її основних вузлів і блоків. У шостому розділі «Техніко-економічна частина» розраховано показники собівартості виготовлення пристрою.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ЕлІТ)

Views

Ukraine Ukraine
1826
United Kingdom United Kingdom
911
United States United States
602
Unknown Country Unknown Country
19

Downloads

Finland Finland
1
France France
1
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
1827
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
600
Unknown Country Unknown Country
184

Files

File Size Format Downloads
Arehov_Masters_thesis_2018.pdf 2,08 MB Adobe PDF 2615

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.