Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71299
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Спосіб оптимізації аналізу результатів діагностики, визначення ендогенної інтоксикації та імунореактивності у хворих на сальмонельоз і гострі кишкові інфекції
Authors Chemych, Oksana Mykolaivna  
Berest, Oleh Borysovych  
Мороз, Л.В.
Chemych, Mykola Dmytrovych
Yarovyi, Oleksandr Dmytrovych
Davydenko, Vladyslav Viktorovych
Keywords діагностика
диагностика
diagnostics
ендогенна інтоксикація
эндогенная интоксикация
endogenous intoxication
сальмонельоз
сальмонеллез
salmonelloses
Type Patent
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71299
Publisher Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Citation Пат. 123646 U Україна, МПК A61B 5/00, G01N 33/48 (2006.01). Спосіб оптимізації аналізу результатів діагностики, визначення ендогенної інтоксикації та імунореактивності у хворих на сальмонельоз і гострі кишкові інфекції / О.М. Чемич, О.Б. Берест, Л.В. Мороз, М.Д. Чемич, О.Д. Яровий, В.В. Давиденко (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № u201705256; заявл. 29.05.2017; опубл. 12.03.2018, бюл.№ 5.
Abstract Спосіб оптимізації аналізу результатів діагностики, визначення ендогенної інтоксикації та імунореактивності у хворих на сальмонельоз і гострі кишкові інфекції включає клінічне обстеження хворого, забір у хворого клінічного аналізу крові з подальшою оцінкою отриманих результатів цього аналізу та діагностикою стану хворою. Оцінку результатів клінічного аналізу хворого проводять з використанням мобільного пристрою лікаря з інстальованим розробленим програмним забезпеченням на операційній системі Android. Отримані від хворого показники аналізу крові вводять на мобільний пристрій лікаря, який в автоматичному режимі з використанням формул для розрахування індексів ендогенної інтоксикації та імунореактивності здійснює розрахунки інтегративних показників з наступним відображенням на екрані мобільного пристрою лікаря результатів. Якщо результати розрахунків відображені у червоному індикаторі, то у хворого діагностують підвищений розрахунковий інтегративний показник ендогенної інтоксикації та імунореактивності відносно норми. Якщо результати розрахунків відображені у зеленому індикаторі, діагностують розрахунковий показник таким, що відповідає нормі. Якщо результати розрахунків відображені у синьому індикаторі, діагностують у хворого знижений розрахунковий інтегративний показник ендогенної інтоксикації та імунореактивності.
Appears in Collections: Патенти

Views

Unknown Country Unknown Country
37

Downloads

France France
1
Unknown Country Unknown Country
36

Files

File Size Format Downloads
123646_Chemych.pdf 324,75 kB Adobe PDF 37

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.