Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71299
Title: Спосіб оптимізації аналізу результатів діагностики, визначення ендогенної інтоксикації та імунореактивності у хворих на сальмонельоз і гострі кишкові інфекції
Authors: Chemych, Oksana Mykolaivna 
Berest, Oleh Borysovych 
Мороз, Л.В.
Chemych, Mykola Dmytrovych
Yarovyi, Oleksandr Dmytrovych 
Davydenko, Vladyslav Viktorovych 
Keywords: діагностика
диагностика
diagnostics
ендогенна інтоксикація
эндогенная интоксикация
endogenous intoxication
сальмонельоз
сальмонеллез
salmonelloses
Issue Year: 2018
Publisher: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Citation: Пат. 123646 U Україна, МПК A61B 5/00, G01N 33/48 (2006.01). Спосіб оптимізації аналізу результатів діагностики, визначення ендогенної інтоксикації та імунореактивності у хворих на сальмонельоз і гострі кишкові інфекції / О.М. Чемич, О.Б. Берест, Л.В. Мороз, М.Д. Чемич, О.Д. Яровий, В.В. Давиденко (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № u201705256; заявл. 29.05.2017; опубл. 12.03.2018, бюл.№ 5.
Abstract: Спосіб оптимізації аналізу результатів діагностики, визначення ендогенної інтоксикації та імунореактивності у хворих на сальмонельоз і гострі кишкові інфекції включає клінічне обстеження хворого, забір у хворого клінічного аналізу крові з подальшою оцінкою отриманих результатів цього аналізу та діагностикою стану хворою. Оцінку результатів клінічного аналізу хворого проводять з використанням мобільного пристрою лікаря з інстальованим розробленим програмним забезпеченням на операційній системі Android. Отримані від хворого показники аналізу крові вводять на мобільний пристрій лікаря, який в автоматичному режимі з використанням формул для розрахування індексів ендогенної інтоксикації та імунореактивності здійснює розрахунки інтегративних показників з наступним відображенням на екрані мобільного пристрою лікаря результатів. Якщо результати розрахунків відображені у червоному індикаторі, то у хворого діагностують підвищений розрахунковий інтегративний показник ендогенної інтоксикації та імунореактивності відносно норми. Якщо результати розрахунків відображені у зеленому індикаторі, діагностують розрахунковий показник таким, що відповідає нормі. Якщо результати розрахунків відображені у синьому індикаторі, діагностують у хворого знижений розрахунковий інтегративний показник ендогенної інтоксикації та імунореактивності.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71299
Type: Patent
Appears in Collections:Патенти

Views
Other21
Downloads
Other22


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
123646_Chemych.pdf324.75 kBAdobe PDF22Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.