Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71747
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Адміністративно-правові засади діяльності правоохоронних органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки України
Authors Rieznik, Oleh Mykolaiovych  
Keywords фінансово-економічна безпека
правоохоронні органи
організаційно-штатна структура
financial and economic security
police
organizational and staff structure
финансово-экономическая безопасность
правоохранительные органы
организационно-штатная структура
Type Monograph
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71747
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Рєзнік, О.М. Адміністративно-правові засади діяльності правоохоронних органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки України [Текст]: монографія / О.М. Рєзнік. - Суми: СумДУ, 2018. - 477 с.
Abstract Монографію присвячено комплексному аналізу адміністративно-правових засад діяльності правоохоронних органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки України. У науковій праці з’ясовується поняття та узагальнюються ознаки фінансово-економічної безпеки держави як складової національної безпеки держави та об’єкта адміністративно-правової охорони. Розкриваються сутність адміністративно-правового механізму забезпечення фінансово-економічної безпеки держави, місце правоохоронних органів серед суб’єктів зазначеного механізму, зокрема в історико-правовому аспекті, а також адміністративно-правове регулювання їх діяльності. Визначаються поняття та структура адміністративно-правового статусу правоохоронних органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки України, надається детальна характеристика кожного з його елементів. Характеризуються рівні та напрями, адміністративно-правові форми і методи, організаційні основи діяльності правоохоронних органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки України. Узагальнюється зарубіжний досвід організації та діяльності правоохоронних органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки держави. Пропонуються напрямки оптимізації системи правоохоронних органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки держави, координації та взаємодії між ними. Надаються пропозиції щодо вдосконалення критеріїв оцінювання діяльності правоохоронних органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки України. Монографія буде корисна науковцям і практичним працівникам правоохоронних органів, викладачам, студентам, курсантам, аспірантам та докторантам юридичних закладів вищої освіти, а також усім тим, хто цікавиться проблемами діяльності правоохоронних органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки України.
Appears in Collections: Навчальні та наукові видання видавництва СумДУ

Views

Germany Germany
1
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
618
Unknown Country Unknown Country
41

Downloads

Ukraine Ukraine
616
Unknown Country Unknown Country
33

Files

File Size Format Downloads
Rieznyk_bezpeka.pdf 386,94 kB Adobe PDF 649

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.