Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71783
Title: Формування спеціальної витривалості юних бігунів 14–16 років на основі психічної надійності
Authors: Лебідь, А.Ю.
Keywords: біг на середні дистанції
бег на средние дистанции
middle distance running
ідеомоторне тренування
идеомоторная тренировка
ideomotor training
витривалість
выносливость
endurance
Issue Year: 2018
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Лебідь, А.Ю. Формування спеціальної витривалості юних бігунів 14–16 років на основі психічної надійності [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра; спец.: 017 - фізична культура і спорт / А.Ю. Лебідь; наук. керівник Ю.О. Остапенко. - Суми: СумДУ; Мед. ін-т, 2018. - 91 с.
Abstract: У роботі визначено вплив психічної надійності на розвиток спеціальної витривалості юних бігунів 14–16 років, який проявився у спортсменів із більш тривалим етапом спортивної підготовки. Доповнено та розширено дані стосовно взаємозв’язку віку та психічної надійності у юних бігунів 14–16 років на середні дистанції, також підтверджено наукові дані про використання методів психічної саморегуляції у річному циклі підготовки для забезпечення оптимальних умов формування особистісних якостей юних спортсменів. Результати дослідження можуть бути використані в навчально-тренувальному процесі ДЮСШ, спортивних клубів, загальноосвітніх закладів освіти.
В работе определено влияние психической надежности на развитие специальной выносливости юных бегунов 14–16 лет, который проявился у спортсменов с более длительным этапом спортивной подготовки. Дополнено и расширено данные о взаимосвязи возраста и психической надежности в юных бегунов 14–16 лет на средние дистанции, также подтверждено научные данные об использовании методов психической саморегуляции в годовом цикле подготовки для обеспечения оптимальных условий формирования личностных качеств юных спортсменов. Результаты исследования могут быть использованы в учебно-тренировочном процессе ДЮСШ, спортивных клубов, общеобразовательных учебных заведений.
In this work, the influence of mental reliability on the development of special endurance of young runners aged 14–16 years, which manifested itself in athletes with a longer stage of sports training, was determined. The data on the relationship between age and mental reliability in young runners 14–16 years old at medium distances was supplemented and expanded. Scientific evidence on the use of methods of mental self-regulation in the annual training cycle to ensure optimal conditions for the formation of personal qualities of young athletes was also confirmed. The results of the study can be used in the educational and training process of sports schools, sports clubs, secondary schools.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71783
Type: Masters thesis
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (МІ)

Views
Other19
Downloads
Other34


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Lebed_running.pdf1.71 MBAdobe PDF34Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.