Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71800
Title: Застосування ризик-орієнтованого банківського нагляду в Україні
Other Titles: Использование риск-ориентированного банковского надзора в Украине
Risk-oriented bank supervision using in Ukraine
Authors: Готовцев, В.С.
Keywords: банк
bank
банківський нагляд
банковский надзор
bank supervision
ризик
риск
risk
ризик-орієнтований нагляд
риск-ориентированный надзор
risk-oriented supervision
центробанк
central bank
Issue Year: 2018
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Готовцев, В.С. Застосування ризик-орієнтованого банківського нагляду в Україні [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного рівня магістра; спец.: 072 – фінанси, банківська справа та страхування / В.С. Готовцев; наук. керівник О.В. Бабіна. – Суми: СумДУ, 2018. – 86 с.
Abstract: Роль банківського нагляду у сучасному світі швидко змінюється та ускладнюється. І саме для отримання належних результатів цієї діяльності нагляд повинен бути організований на ризик-орієнтованій основі, що постійно вдосконалюється. Отримані результати інтелектуального аналізу текстових даних Text Mining на основі інформації з сайтів центробанків, що дали можливість оцінити наявні сфери діяльності нагляду та ризики; узагальнені напрями розвитку ризик-орієнтованого банківського нагляду в Україні та Європі. Авторський підхід щодо аналізу текстових даних Text Mining на основі інформації з сайтів центробанків може бути використаний наглядовцями та комерційними банками для оцінки напрямів та ризиків розвитку нагляду.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71800
Type: Masters thesis
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ННІ БТ)

Views
Other19
Downloads
Other25


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Hotovtsev_mag_rob.pdfHotovtsev_mag_rob.pdf3.32 MBAdobe PDF25Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.