Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72263
Title: Виріб або інструмент з багатокомпонентним нанодисперсним високоентропійним покриттям
Authors: Kravchenko, Yaroslav Olehovych 
Pohrebniak, Oleksandr Dmytrovych 
Юрченко, Д.Ю.
Шахова, І.М.
Keywords: нанодисперсне покриття
нанодисперсное покрытие
nanodisperse coating
нітридні покриття
нитридные покрытия
nitride coatings
сталева основа
стальная основа
steel base
Issue Year: 2018
Publisher: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Citation: Пат. 127768 U Україна, МПК (2018.01) C23C 28/00, C23C 30/00, B82Y 30/00. Виріб або інструмент з багатокомпонентним нанодисперсним високоентропійним покриттям / Я.О. Кравченко, Д.Ю. Юрченко, І.М. Шахова (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № u201801306; заявл. 12.02.2018; опубл. 27.08.2018, бюл. № 16.
Abstract: Виріб або інструмент з багатокомпонентним нанодисперсним покриттям, що містить сталеву основу з нанесеним на неї покриттям з високою ентропією змішення, який відрізняється тим, що покриття складається принаймні з одного двохфазного шару товщиною від 6 до 7 мкм нанесеного безпосередньо на основу, який має основну фазу твердого розчину впровадження зі структурою типу об'ємноцентрована кубічна ґратка (ОЦК) та не менше однієї зміцнюючої фази твердого розчину впровадження зі структурою типу гранецентрована кубічна ґратка (ГЦК), при цьому покриття виконане із суміші титану, цирконію, ніобію, алюмінію, ітрію, хрому і азоту при наступному співвідношенні компонентів, ат. %: титан 19-27, цирконій 13-19, ніобій 12-22, алюміній 4-8, ітрій 2-4, хром 10-25, азот 10-25, крім того, нанесене на основу нітридне покриття осаджене вакуумно-дуговим методом, при цьому тиск робочої атмосфери становив PN=0,5 Па, а постійний негативний потенціал підкладки Uп=200 В.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72263
Type: Patent
Appears in Collections:Патенти

Views
Other12
Downloads
Other8


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
127768_Kravchenko.pdf276.79 kBAdobe PDF8Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.