Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72361
Title: Спосіб прогнозування розвитку деструктивних змін центральної нервової системи (ЦНС) у недоношених новонароджених із перинатальним гіпоксичним ураженням ЦНС
Authors: Petrashenko, Viktoriia Oleksandrivna 
Loboda, Andrii Mykolaiovych 
Smiian, Oleksandr Ivanovych 
Popov, Serhii Vitaliiovych
Zaitsev, Ihor Eduardovych 
Keywords: центральна нервова система
центральная нервная система
central nervous system
перинатальне гіпоксичне ураження ЦНС
перинатальное гипоксическое поражение ЦНС
perinatal hypoxic of tre CNS
недоношені новонароджені
недоношенные новорожденные
premature newborns
Issue Year: 2018
Publisher: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Citation: Пат. 128577 U Україна, МПК G01N 33/49 (2006.01). Спосіб прогнозування розвитку деструктивних змін центральної нервової системи (ЦНС) у недоношених новонароджених із перинатальним гіпоксичним ураженням ЦНС / В.О. Петрашенко, А.М. Лобода, О.І. Сміян, С.В. Попов, І.Е. Зайцев (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № u201803405; заявл. 02.04.2018; опубл. 25.09.2018, бюл.№ 18.
Abstract: Спосіб прогнозування розвитку деструктивних змін центральної нервової системи (ЦНС) у недоношених новонароджених із перинатальним гіпоксичним ураженням ЦНС; що включає забір венозної крові на 3-7 добу життя у недоношених новонароджених дітей шляхом венепункції, витримку забраного матеріалу у термостаті при температурі + 37 °C протягом 30хвилин з наступним його центрифугуванням 15 хвилин при 4-6 тисячах об./хв, відділення сироватки з визначенням імуноферментним методом активності нейроспецифічної енолази(НСЕ) по рівню її концентрації у пробах сироватки венозної крові, аналіз отриманих результатів залежно від маси тіла недоношеної новонародженої дитини і визначення ступені тяжкості ураження ЦНС для недоношених новонарождених: з малою масою тіла від 1501 г до 2500 г на рівні легкого ступеня тяжкості ураження ЦНС при концентрації НСЕ у сироватці крові 22,7-43,9мг/мл, важкого ступеню гіпоксичного ураження ЦНС при концентрації НСЕ у сироватці крові більше за 44 мг/мл, із масою тіла менше 1500г на рівні важкого ступеню ураження ЦНС при концентрації НСЕ у сироватці крові більше ніж 50,2 мг/мл, який відрізняється тим, що додатково у недоношених новонароджених дітей здійснюють забір венозної крові шляхом венепункції наприкінці неонатального період, тобто на 20-30 добу їх життя, при цьому визначення ступені тяжкості ураження ЦНС визнають у новонароджених із малою масою тіла від 1501г до 2500 г за умов рівня НСЕ у сироватці крові 18,2-25,7 мг/мл, діагностуючи при цьому легке ураження ЦНС, а при концентрації НСЕ у сироватці крові на рівні 32,4-49,2 мг/мл діагностують важке ураження ЦНС, окрім цього у передчасно народжених новонароджених дітей із дуже малою масою тіла менше 1500г за умов рівня концентрації НСЕ у сироватці крові 50,2-60мг/мл також діагностують важкий ступень ураження ЦНС.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72361
Type: Patent
Appears in Collections:Патенти

Views
Other16
Downloads
Other7


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
128577_Petrashenko.pdf189.69 kBAdobe PDF7Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.