Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72396
Title: Лункове лабіринтне ущільнення
Authors: Panchenko, Vitalii Oleksandrovych
Khovanskyi, Serhii Oleksandrovych 
Papchenko, Andrii Anatoliiovych
Гончаров, О.М.
Keywords: ущільнення
уплотнения
consolidation
компресорна техніка
компрессорная техника
compressor technology
машинобудування
машиностроение
engineering
Issue Year: 2018
Publisher: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Citation: Пат. 130249 U Україна, МПК F04D 29/08 (2006.01),F16J 15/44 (2006.01). Лункове лабіринтне ущільнення/ В.О. Панченко, О.М. Гончаров, С.О. Хованський, А.А. Папченко (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № u201807036; заявл. 22.06.2018; опубл. 26.11.2018, бюл. № 22.
Abstract: Лункове лабіринтне ущільнення містить ряди лунок серповидної форми, які в осьовому напрямку розділені гребенями, а у коловому напрямку між суміжними лунками виконані перемички, які в наступному ряду зміщені відносно перемичок попереднього ряду. Принаймні найменша частина лунок у кожному ряду згрупована у рівномірно розміщені по колу групи, причому у кожній групі радіальний зазор 2, виконаний між перемичками сусідніх лунок і валом, щонайменше у два рази більший від радіального зазору 1, виконаного між валом і перемичками між сусідніми лунками сусідніх груп, крім того число груп у кожному ряді дорівнює щонайменше трьом.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72396
Type: Patent
Appears in Collections:Патенти

Views
Other8
Downloads
Other3


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
130249_Panchenko.pdf539.04 kBAdobe PDF3Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.