Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72396
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Лункове лабіринтне ущільнення
Authors Panchenko, Vitalii Oleksandrovych
Khovanskyi, Serhii Oleksandrovych  
Papchenko, Andrii Anatoliiovych
Гончаров, О.М.
Keywords ущільнення
уплотнения
consolidation
компресорна техніка
компрессорная техника
compressor technology
машинобудування
машиностроение
engineering
Type Patent
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72396
Publisher Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Citation Пат. 130249 U Україна, МПК F04D 29/08 (2006.01),F16J 15/44 (2006.01). Лункове лабіринтне ущільнення/ В.О. Панченко, О.М. Гончаров, С.О. Хованський, А.А. Папченко (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № u201807036; заявл. 22.06.2018; опубл. 26.11.2018, бюл. № 22.
Abstract Лункове лабіринтне ущільнення містить ряди лунок серповидної форми, які в осьовому напрямку розділені гребенями, а у коловому напрямку між суміжними лунками виконані перемички, які в наступному ряду зміщені відносно перемичок попереднього ряду. Принаймні найменша частина лунок у кожному ряду згрупована у рівномірно розміщені по колу групи, причому у кожній групі радіальний зазор 2, виконаний між перемичками сусідніх лунок і валом, щонайменше у два рази більший від радіального зазору 1, виконаного між валом і перемичками між сусідніми лунками сусідніх груп, крім того число груп у кожному ряді дорівнює щонайменше трьом.
Appears in Collections: Патенти

Views

Ukraine Ukraine
1
Unknown Country Unknown Country
13

Downloads

Unknown Country Unknown Country
3

Files

File Size Format Downloads
130249_Panchenko.pdf 539,04 kB Adobe PDF 3

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.