Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72412
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Право інтелектуальної власності
Authors Plotnikova, Mariia Volodymyrivna  
Keywords інтелектуальна власніть
интеллектуальная собственность
Intellectual Property
авторське право
авторское право
copyright
регулювання
регулирования
regulation
Type Learning Object
Date of Issue 2019
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72412
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Плотнікова, М.В. Право інтелектуальної власності [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 081 "Право" освітнього ступеня "бакалавр" денної та заочної форм навчання/ М.В. Плотнікова. - Суми : СумДУ, 2019. - 184 с.
Abstract Метою вивчення курсу "Право інтелектуальної власності" є засвоєння чинного законодавства щодо основних інститутів права інтелектуальної власності, а саме авторського права та суміжних прав, патентного права, законодавства про правове регулювання засобів індивідуалізації товарів і послуг та законодавства про правову охорону нетрадиційних результатів інтелектуальної діяльності, а також ознайомлення з механізмом реалізації майнових та немайнових прав суб'єктів права інтелектуальної власності.
Appears in Collections: Навчальні та наукові видання видавництва СумДУ

Views

Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
664
Unknown Country Unknown Country
66

Downloads

France France
142
Germany Germany
1
Poland Poland
1
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
663
Unknown Country Unknown Country
90

Files

File Size Format Downloads
Plotnikova_intelektualna_vlasnist.pdf 1,23 MB Adobe PDF 898

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.